36

"Als het uit de hand loopt, kunnen we in de regio genoeg capaciteit realiseren" Via een controle-unit kon het hele gebouw voortdurend in de gaten worden gehouden. Foto: Jan van der Ploeg Fotografie Arjen Littooij, algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Beter anticiperen op In verband met de brandveiligheid werden in de gangen de plafonds vervangen door gaas. >> In totaal bedroegen de kosten van de tijdelijke, 24/7 operationele zorglocatie in Ahoy zo’n 9 miljoen euro. De discussie achteraf over wie dit gaat betalen, noemt Littooij ‘typisch Hollands’. “Op dat moment konden we nog niet overzien wat er nodig was. Met de kennis van toen hebben we het beste besluit genomen. Stel dat mensen op de deurmat voor het ziekenhuis waren overleden omdat we geen actie hadden ondernomen. Dan was het land terecht te klein geweest”, zegt hij. Hoewel hij de zorglocatie het liefst ook had getest, is hij superblij dat dat niet nodig was. “Dankzij de kwaliteit van de zorg in Nederland en de inspanning van alle Nederlanders hebben we voorkomen dat het water ons over de schoenen zou lopen. Ik ben trots dat we in zo’n korte tijd zo’n voorziening hebben neergezet. Op basis van die ervaring hebben we nu een goed plan. Alles is beschreven, alles staat klaar, mocht dit nodig zijn.” 36 FMT | Juni 2020 benodigde zorgcapaciteit “Omdat we nu veel meer weten dan eind maart, zullen we extra zorglocaties niet zo snel meer nodig hebben”, zegt directeur Publieke Gezondheid Saskia Baas van de GGD-GHOR Rotterdam-Rijnmond. “We kunnen nu beter anticiperen op hoeveel zorgcapaciteit we in de regio nodig hebben en tijdig advies uitbrengen of zorginstellingen hun beddencapaciteit moeten afschalen, gelijkhouden of opschalen.” Testen De corona-aanpak van de GGD is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden. Door iedereen met klachten te testen, blijft er zicht op het aantal positief geteste personen. “Om te weten hoe het virus zich verspreidt en om verdere besmetting tegen te gaan, voeren we bij ieder positief getest persoon uitgebreid bron- en contactonderzoek uit. Daarmee sporen we besmette personen zo snel mogelijk op om te voorkomen dat zij anderen besmetten.” Niet-acute zorgcapaciteit Daarnaast wordt er nu ook gekeken naar zorgcapaciteit in de niet-acute sector, waar tot nu toe het aantal beschikbare bedden voor COVID 19-patiënten niet werd bijgehouden. “Inmiddels hebben we een Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg (RONAZ) opgericht. Daarin werken huisartsen, niet-acute-zorginstellingen (GGZ, Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg, Revalidatiezorg, Verpleeghuiszorg, Thuiszorg en maatschappelijke ondersteuning) en zorgverzekeraars uit de regio samen om de COVIDcapaciteit in kaart te brengen”, aldus Baas. “Naast de informatie van de GGD van het aantal positief geteste personen en uit de ziekenhuizen van het aantal opnames, horen we van de huisartsen of er meer mensen met klachten zijn. Wekelijks vragen we bij alle zorginstellingen in de regio uit hoeveel COVID-bedden ze hebben en hoeveel er beschikbaar zijn. Al deze gegevens komen terecht in ons regionale dashboard. Aangevuld met mondelinge signalen van deskundigen kunnen we één tot twee weken vooruitkijken en bepalen waar er druk is of mogelijk gaat ontstaan.” Capaciteitsplanning Daarbij geeft de GGD bijvoorbeeld het advies: wat zou de ondergrens van de COVID-beddencapaciteit in de regio moeten zijn, en hoeveel bedden kunnen worden opgeschaald en waar? “Tot nu toe is de opgeschaalde beddencapaciteit bij de zorginstellingen voldoende gebleken en hadden we de extra zorglocaties niet nodig. Als het echt uit de hand loopt – en daar gaan we niet vanuit – weten we dat we in de regio genoeg capaciteit kunnen realiseren.”

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication