43

De coronacrisis heeft de deskundigen infectiepreventie de gelegenheid gegeven om in de volle breedte met hun vakgebied bezig te zijn. " De volgende stap kan nu zijn dat OMT wat diverser te maken" ben we een rol gekregen in overleggen met partijen als het ministerie van VWS, belangenorganisatie voor de langdurige zorg ActiZ en kenniscentrum voor de langdurige zorg Vilans.” Inmiddels hebben de deskundigen infectiepreventie binnen het thema hygiëne en infectiepreventie het meest veelzijdige vak dat er bestaat, stelt Emans. “Zeker nu met corona. De hele samenleving ervaart nu wat het belang van hygiëne en infectiepreventie is. De informatie die daar nu over wordt verstrekt, is in lijn met wat wij tien jaar geleden ook al vertelden.” Waarde volop bewezen De coronacrisis heeft de deskundigen infectiepreventie de gelegenheid gegeven om in de volle breedte met hun vakgebied bezig te zijn. “Zij waren al volop bezig met voorbereidingen treffen toen de meeste mensen nog dachten dat het probleem zich nog ver weg afspeelde”, zegt Emans. “Nederland heeft goede draaiboeken voor pandemieën, maar die zijn geschreven in tijden waarin nog niets aan de hand was en zijn daarom nog niet per se volledig praktisch toepasbaar. Kijk bijvoorbeeld naar persoonlijke beschermingsmiddelen, dan zie je hoezeer economische keuzes van invloed zijn op hoe zorgprofessionals hun werk kunnen doen. En je ziet hoe groot de rol van social media inmiddels is geworden. Als deskundige infectiepreventie kun je dan helpen door uit het oerwoud van informatie terug te gaan naar de essentie. Er zijn gelukkig ook wel collega’s die dit hebben gedaan. Als VHIG hebben we hier niet rechtstreeks een rol in gespeeld, omdat je in zo’n crisis echt volop aan de bak moet. We zijn wel benaderd door de media om als deskundige partij op de voorgrond te treden, maar je moet prioriteiten stellen.” Toch heeft de vereniging – en hebben de individuele leden – in deze tijd volop hun waarde bewezen, vindt Emans. “Niet alleen in de directe werkomgeving, we zijn ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van leidraden die hun weg hebben gevonden naar het Outbreak Management Team en via die weg naar het beleid dat het ministerie en het RIVM uitdragen. We zijn als vereniging ook benaderd om kennis te bieden aan de dak- en thuislozen- en beschermd-wonenzorg. Dat zijn groepen die echt wel een beetje vergeten waren in de draaiboeken. Ook in de aandacht voor het gevangeniswezen hebben we een rol gespeeld.” Lessen trekken uit de crisis De gedeeltelijke lockdown waartoe werd besloten om de coronacrisis te bedwingen, heeft zijn vruchten afgeworpen, stelt Emans, nu we zien dat het aantal patiënten op de IC gestaag afneemt. “Natuurlijk moeten we ons bewust blijven van het feit dat er opnieuw een moment kan komen waarop we moeten terugschakelen naar een nieuwe lockdown nu de maatregelen worden versoepeld”, zegt ze. “Maar ik hoop dat in de hele samenleving wat meer bewustzijn over het belang van hygiëne en infectiepreventie blijft hangen. Het is niet gezegd dat handen schudden nooit meer mogelijk zal zijn, maar er is nu wel meer besef dat het mond-, neus- en oogslijmvlies perfecte toegangsbronnen zijn voor een virus om in je longen terecht te komen.” Maar uit de crisis vallen meer lessen te trekken, vindt Emans. “Bijvoorbeeld de les dat we veel te dicht op elkaar zijn gaan leven”, zegt ze. “Of de les dat we onszelf veel te afhankelijk hebben gemaakt van productiebronnen in ver weg gelegen landen. Verder heeft de crisis ons laten zien dat ons zorglandschap functioneert en dat het instellen van een OMT werkbaar is. De volgende stap kan nu zijn dat OMT wat diverser te maken. VWS erkent onze rol, maar we hebben toch nog steeds regelmatig het idee dat we zelf onze voet tussen de deur moeten zetten. Binnen het OMT wordt onze kennis indirect gebruikt, terwijl wij als deskundigen infectiepreventie constant met dit thema bezig zijn. Middenin een crisis heb je het daar niet over, maar we gaan hier als vereniging toch wel over nadenken. Ook wij zelf kunnen lessen trekken uit deze periode. We zullen dus na deze crisis zeker gaan reflecteren op waar en hoe we onze rol nog beter kunnen pakken.”  Meer informatie: https://vhig.nl/ 43

44 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication