50

huisvesting | tekst • Yvonne Witter, Aedes Foto’s • Claudia Kamergorodski Veilig en flexibel wonen Campanula, De Vlechting en Juliana zijn drie woonzorgcomplexen in Nijmegen voor mensen die veel zorg nodig hebben. Corporatie Talis heeft samen met ZZG Zorggroep het concept van flexibele plattegronden ontwikkeld. Een vierde complex is in ontwikkeling. W oonzorggebouw Campanula telt 32 appartementen van 45-50 m2 over vier verdiepingen met acht appartementen rondom een gezamenlijke buurtkamer. De Vlechting en Juliana zijn vergelijkbaar van opzet. Corporatie Talis en ZZG Zorggroep ontwikkelden deze woonvorm, Fame en INBO Architecten hebben het ontworpen. Door de uitgangspunten van ZZG is de indeling zodanig, dat de zorgmedewer-kers mensen met dementie en somatische problematiek optimaal zorg kunnen geven. De plattegronden van de gebouwen zijn flexibel, zodat de woningen zo nodig makkelijk geschikt te maken zijn voor andere doelgroepen. , verspreid Toekomstbestendig Michel Pott is als projectmanager van Talis nauw betrokken bij de totstandkoming van de complexen. “Flexibiliteit maakt onze complexen toekomstbestendig,” verklaart hij. Zijn collega Elle van de Wall, beleidsadviseur wonen en zorg, vult aan: “Mocht de zorgorganisatie zich om welke reden dan ook terugtrekken of mocht de vraag naar dit type woonruimte veranderen, dan kunnen we de woningen goed verhuren aan een andere doelgroep. We kunnen bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimten, die in de huurprijs zijn inbegrepen, makkelijk als tweede slaapkamer toevoegen aan de appartementen als het gebouw een andere bestemming zou krijgen.” Tussenvorm De gemeenschappelijke ruimte is een essentieel onderdeel van het concept. “Als Talis willen we ontmoeting tussen mensen in onze complexen graag bevorderen”, zegt bestuurder Ronald Leushuis. “Dus hebben we meerdere ruimtes gecreëerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Naast de gemeenschappelijke ruimtes hebben we in het gebouw ook zitjes en nissen gecreëerd waar men even kan gaan zitten. De verbinding met de omgeving staat bij het concept centraal.” Van de Wall: “We willen de omgeving naar binnen halen.” Bij het vierde complex, dat nu in ontwikkeling is, komen naast de woningen voor beschermd wonen ook zelfstandige woningen voor ouderen die wat meer beschutting nodig hebben. “Een tussenvorm tussen thuis en het verpleeghuis in”, zegt Van de Wall.

51 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication