59

NVTG | NVTG-actualiteiten Nieuwe NVTG-site sluit beter aan bij behoeften leden De NVTG heeft een nieuwe website, passend in de communicatiestrategie die vorig jaar is opgesteld. Deze vernieuwde website oogt fris, de indeling is iets anders en de functionaliteit is verbeterd en alle webpagina’s zijn geactualiseerd. Grote toevoeging is een digitale kennisbank en een ledenforum waarin we (achter de ledeninlog) discussies voeren, best practices delen, meningen en nuanceringen daarop weergeven, interessante documenten en ervaringen delen tussen leden over actualiteiten als het veilig beheer van installaties in een COVID-19 tijdperk. Het forum is laagdrempelig toegankelijk en geeft meerwaarde voor onze leden. Daarnaast hebben we de regio’s en de regionale activiteiten belangrijker gemaakt op de website door ze prominent tussen de nationale nieuwsberichten en agenda’s te plaatsen. De relevante aspecten van alle vier de regio’s zijn handig naar voren te brengen via een zoekfi lter. Optimalisatie communicatiekanalen en ledenwerving Binnen de NVTG communicatiestrategie is in eerste instantie gekeken naar optimalisatie van communicatiekanalen vanuit twee gedachten: het faciliteren van de huidige behoeften van onze leden, en dat te combineren met een zogenaamde sales funnel voor ledenwerving. We zien in toenemende mate behoefte bij leden om naast elkaar regelmatig te zien, horen en spreken ook digitaal onderling met elkaar in verbinding te staan. We zagen initiatieven voorbijkomen voor eigen ontwikkelde discussieforums via externe providers, of plaatselijke alternatieven via bijvoorbeeld whatsapp of e-mailgroepen die af en toe zijn aangemaakt met een groepje leden over een specifi ek onderwerp. De NVTG-website bood destijds die functionaliteit onvoldoende. Met de implementatie en keuze voor de provider van de nieuwe website is juist op deze behoefte nadrukkelijk geanticipeerd en zijn deze functionaliteiten toegevoegd. De NVTG doet ertoe en dat geldt ook voor nieuwe leden. Bij een sales funnel worden niet-leden als het ware verleid om via een Know-Like-Trust route naar de NVTG te komen, zien wat er allemaal gebeurt en uiteindelijk lid te worden. Mensen moeten de NVTG eerst weten te vinden (Know). Daarna zien zij van buitenaf alvast een paar hoofdzaken die de NVTG biedt: bijeenkomsten, waardevolle kennisdeling en onderlinge technische discussies over actuele onderwerpen vanuit technologie in de gezondheidszorg (Like). Vervolgens kunnen zij lid worden en volledige toegang krijgen tot die digitale kennisbank, online discussie-forum en talloze netwerkactiviteiten (Trust). Onze nieuwe website willen we daarin belangrijk maken als spin in het communicatieweb. Onze social mediakanalen zoals Linkedin, Twitter, Instagram en Facebook zullen daarin wat anders ingezet gaan worden, met name als teaser of verleider om met korte teksten de interesse van de lezer te wekken over actuele gebeurtenissen, waarna wie meer wil weten kan doorklikken naar de NVTG-website, waar dan een wat breder artikel over dat onderwerp of bijeenkomst te vinden moet zijn. Van daaruit kunnen NVTG-leden inloggen en wordt voor niet-leden de Sales Funnel doorlopen. Naast de vertrouwde website-onderdelen zoals agenda, nieuwsartikelen, inschrijving, toegang tot ledenbestand zijn de nieuwe functies van digitale kennisbank en het online discussieplatform voor NVTG-leden de pijlers. De NVTG-website wordt voortaan veel meer ingezet als 59

60 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication