8

huisvesting | Radboudumc/EGM architecten rond het centrale Geert Grooteplein, dat oorspronkelijk dienstdeed als parkeerterrein. Zo’n 40 jaar na het eerste structuurplan werd er wederom goedkeuring gevraagd voor de realisatie van een nieuw structuurplan 1990 - 2010. Na goedkeuring in 1994 door het College voor Ziekenhuisvoorzieningen was de eerste stap de bouw van de grote ondergrondse parkeergarage onder het Geert Grooteplein met een groot grasveld op het dak met de medische faculteit aan de noodzijde en de ziekenhuisgebouwen aan de zuidzijde van het Geert Grooteplein. Na de bouw van de parkeergarage volgde sloop en nieuwbouw van een aantal grotere gebouwen rond het Geert Grooteplein, te beginnen met het researchgebouw in 2000, gebouw voor ‘vrouw en kind’, gebouw voor diagnostiek (fase 1) in 2005, diagnostiek (fase 2) en het gebouw voor heelkunde in 2011. Na deze nieuwbouw volgde de renovatie van het oorspronkelijke verpleeggebouw A tot kantoren en restaurant. Gelijktijdig met de bouw van de ziekenhuisgebouwen werd ook gewerkt aan de nieuwe en indrukwekkend grote, centrale hoofdas van het ziekenhuis, waarin op 4 verschillende niveaus gescheiden transporten kunnen plaatsvinden (logistiek, patiënten en bezoekers, bedden en personeel). A 8 FMT | Juni 2020 ls in 2021 het nieuwe hoofdgebouw van het Radboudumc wordt opgeleverd, dan sluit het Radboudumc daarmee een nieuwbouwperiode van ruim 30 jaar af. Die werd begonnen met het ontwerp van het 2e structuurplan, begin jaren negentig. Slechts zo’n veertig jaar dáárvoor kocht de St. Radboudstichting het landgoed Heijendaal van de familie Jurgens uit Oss (bekend van de margarinefabrieken en de latere grondleggers van Unilever) om er de universiteit en het ziekenhuis te vestigen. Vanaf 1950 tot heden is er gebouwd, verbouwd, gesloopt en opnieuw gebouwd. Dit artikel werpt een blik op hoe dat zo gegaan is van structuurplan naar structuurplan waarbij iedere keer opnieuw wordt ingespeeld op de nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Het eindigt met een beschrijving van het nieuwe hoofdgebouw waarvoor uiteraard eerst de nodige oude gebouwen gesloopt moesten worden. Structuurplan jaren 1950-1960 In 1950 werd het eerste structuurplan opgesteld. Na goedkeuring van het structuurplan door het bouwcollege van die tijd werd als eerste verpleeggebouw A gerealiseerd en in 1956 geopend. Daarna volgde de bouw van de overige gebouwen van de faculteit. In de jaren na afronding van het eerste structuurplan werd er een lappendeken aan gebouwen gerealiseerd, wat leidde tot een inefficiënte structuur en flinke loopafstanden. De grootste loopafstand in de ziekenhuisgebouwen was inmiddels opgelopen tot zo’n 1,4 km. Structuurplan jaren 1990-2010 Begin jaren negentig ontstond het besef dat herstructurering noodzakelijk was voor een efficiënt ziekenhuis. Onder het motto: ‘inklappen van de flanken’ werd een nieuwe structuur opgezet, waarbij ziekenhuisgebouwen en medische faculteitsgebouwen zich concentreren Wet Toelating Zorginstellingen De invoering van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) in 2006 had grote gevolgen voor de voortgang en de realisatie van de vervolgplannen. Daar waar in het verleden voor de financiering van de nieuwbouwplannen met een verklaring van het ministerie kon worden volstaan, werd na invoering van de WZTi door de banken een complete inzage in de financierbaarheid geëist. Dat had, zoals voor de meeste ziekenhuizen, veel voeten in de aarde. Het kostte jaren in plaats van maanden en dat had op zijn beurt ook weer invloed op de planvorming die, als gevolg van gewijzigde inzichten, moest worden bijgesteld. Radboudumc/EGM architecten

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication