10

healing environment | Het UCP Alle patiëntenkamers zijn georiënteerd op de ochtendzon en kijken uit over de Oosterparkwijk. Intensief overleg In het hele traject zijn verschillende belanghebbenden intensief betrokken in tien werkgroepen, met de cliëntenraad als vaste partner. “Daarnaast hebben we patiënten uitgenodigd actief mee te denken over het programma van eisen. En het ontwerp dat we samen met de architect hebben uitgedacht, is steeds geklankbord bij groepen die daar in de praktijk mee moeten werken. Dat leverde input op die we niet hadden kunnen bedenken”, aldus Beldman. “Wij hadden in de centrale hal bijvoorbeeld ingezet op veel licht en groen. De reactie was: ‘Jullie moeten er rekening mee houden dat de ene patiënt overzicht wil en de ander een plek zoekt waar niemand hem of haar ziet.’ Vervolgens hebben we verschillende plekken proberen te creëren: besloten én met overzicht.” Momenteel wordt gewerkt aan de fundamenten en de bouwplaatsinrichting. De planning heeft 18 december 2023 als einddatum bouw, waarna inrichting, testen en verhuizing nog circa drie maanden in beslag zal nemen. April 2024 kan het UCP dan zijn intrek nemen in het nieuwe gebouw. Tot die tijd vormen materiaalschaarste en hogere materiaalkosten een belangrijk aandachtspunt. “We hebben hier goede afspraken over gemaakt met BTE en de opdracht eerder versterkt, zodat de aannemer eerder materialen kon bestellen”, vertelt Bakker, die bij inventaris, automatisering, domotica en interieur tegen dezelfde problematiek aanloopt. “Op sommige ICT-onderdelen zit 400 dagen levertijd. Dan kun je het maar beter alvast organiseren en op de plank hebben liggen.”  10 FMT | juli 2022 Het UCP is onderdeel van het UMCG en levert tertiaire zorg voor volwassenen met ernstige en complexe psychiatrische problematiek in het noorden van Nederland. Daarbij wordt klinische expertise en patiëntenzorg gecombineerd met universitair onderzoek en onderwijs. Er zijn vijf afdelingen: stemmings- en angststoornissen, ouderenpsychiatrie, psychosen, soma & psyche en crisis, deeltijd & opname. Het UCP behandelt zowel klinische als ambulante patiënten; jaarlijks 4.000 tot 5.000 in totaal. De 15.500 vierkante meter nieuwbouw krijgt 68 bedden, twee extra beveiligde kamers, ruimte voor acht deeltijdbehandelingen en een poligebouw voor alle ambulante contacten. Daarnaast telt het gebouw verschillende onderzoeksruimten, onder andere voor innovatieve behandelingen. Er werken ruim 550 mensen. De entree van het UCP

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication