18

congres | partnercontent • Alex de Block, programmacoördinator Totaal OK FMT Totaal OK Congres & beurs Op donderdag 15 september a.s. zal het derde FMT Totaal OK Congres & beurs plaatsvinden in Supernova, Jaarbeurs Utrecht. Na drie afgelastingen in de afgelopen twee jaar vanwege de Covidpandemie kan de organisatie eindelijk de vele (voor)aanmelders gaan verwelkomen. H et oorspronkelijke (2020) programma is op onderdelen aangepast en de sprekers hebben aangekondigd dat zij hun presentaties verder gaan actualiseren. Rode draad en basis van het Totaal OK Congres is en blijft het ontwerpen, bouwen, inrichten en gebruiken van OK-complexen in al haar (neven)facetten. Ook tijdens de eerste twee congressen is dit basisgegeven een succes gebleken. Thema: ‘Keuzes en praktijkervaringen’ Na twee congressen waarbij de nadruk meer lag op het technisch ontwerpen, bouwen en inrichten van OK’s, al of niet gebruik ma kend van Virtual Reality, zal tijdens de derde Totaal OK-editie het thema vooral vanuit de praktijk worden benaderd. Zowel de inrich ting als het praktisch gebruik en beheer van nieuwe, integrale OK-concepten zullen, vanuit meerdere interessante invalshoeken, volop de aandacht krijgen. Toonaangevende sprekers zullen u informeren over keuzes die binnen OK-projecten zijn of 18 FMT | juli 2022 nog worden gemaakt, met als te beantwoorden vragen: Wat is of wordt de impact hiervan op de werkvloer? Zijn alle keuzes van meerwaarde voor de patiëntenzorg? Het congres start met het ontrafelen van het labyrint aan nationale en internationale OK-richtlijnen. Recent is er ook weer één bijgekomen ter vervanging van de aloude WIPrichtlijn. Waar moet een nieuw OK-complex nu ondertussen aan voldoen en welke richtlijnen zijn echt van meerwaarde? De discussie hierover blijft boeiend. Aansluitend wordt het zinvolle gebruik in de praktijk van één van de richtlijnen uitgelegd. Het tweede deel van de ochtend zal in het teken staan van uiteindelijke keuzes, al of niet conform richtlijnen, die in de praktijk niet per definitie een succes hoeven te blijken. Een tweetal sprekers zullen dit met gedegen onderzoeken proberen duidelijk te maken. Luchtbehandeling Bij de TU Delft staat een nagebouwde OK waar een onderzoekproject is gestart naar o.a. de luchtkwaliteit in OK’s die gebruik maken van uiteenlopende luchtinblaassystemen. De TU in Eindhoven deed uitgebreid ‘in-situ’ onderzoek naar het thermisch comfort in de OK. Zo kunnen verschillende typen luchtinblaassystemen verschillende thermische sensaties teweegbrengen bij het operatieteam. Soms waait het te hard, dan is het weer te koud of te warm, zo is de klacht. Maar welke keuze is het beste voor de patiënt én de medewerkers? Groene OK Het middagprogramma start met het inmiddels hot topic van de Groene OK. De keuzes voor meer disposables waren ooit om meerdere redenen zeer legitiem. De laatste jaren is het bewustzijn over de hiermee gepaard gaande afvalberg enorm toegenomen. Met welke nieuwe keuzes tot gevolg? Datagestuurd De Sint Maartenskliniek was spraakmakend tijdens het tweede Totaal OK Congres. Met gebruikmaking van o.a. Virtual Reality werden prachtige nieuwe OK’s voorgeschoteld. De

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication