23

| infectiepreventie ‘Altijd werken met handschoenen aan geeft schijnveiligheid’ door handsieraden te dragen. De trouwring bijvoorbeeld, wil men vaak niet afdoen. Als er geen aanspreekcultuur is, verandert er ook niets. Waar ik tegenaan loop in de langdurige zorg is ‘dat alles zoveel mogelijk op thuis moet lijken’. Toch is er een aantal basismaatregelen dat zowel voor het ziekenhuis geldt als in de langdurige zorg. Een ervaring uit de praktijk is dat veel instellingen in het coronatijdperk standaard het dragen van maskers en handschoenen hadden ingevoerd. Met als gevolg dat het personeel hun handen helemaal niet meer waste/desinfecteerde. Zelfs met eten bereiden hadden ze de handschoenen aan. Die zijn nooit schoon. Daar kan het mis gaan.” “Bovendien”, vervolgt Kiefte “constant handschoenen dragen veroorzaakt zweten. Het kan huidproblemen veroorzaken bij de zorgverlener. Kortom, handschoenen dienen alleen gedragen te worden op het moment dat het echt nodig is. Anders belasten we ook nog eens ons milieu ermee.” Vacatures Nicole Kiefte: ”Ik zou heel graag zien dat elke zorgorganisatie de beschikking heeft over een deskundige infectiepreventie om de juiste afwegingen te maken. Helaas hebben niet alle instellingen die deskundigheid in huis. Niet elke zorginstelling (buiten de ziekenhuizen) ziet de meerwaarde en we kennen veel vacatures.” “Vreemd eigenlijk”, zegt Mieke Waltmans: “Het is zo'n leuk en uitdagend beroep. Het ene moment is een infectiepreventie-deskundige in gesprek met een schoonmaker en het volgende moment met een chirurg. Maar wellicht is het vak nog niet bekend genoeg.”  Green Team infectiepreventie moet al onderdeel zijn van de zorgopleiding. Daarom zorgen we dat we vaker bij de opleider binnenkomen, een van de taken van de VHIG. Daarnaast moet handhygiëne goed zijn opgenomen in de werkprocessen van de medewerkers. Goed nieuws is dat we nog steeds verbeteringen zien in ons ziekenhuis. Voor 2014 werd er landelijk op circa 20% van de juiste momenten handhygiëne toegepast. Met onze regio Rotterdam-Rijnmond zitten we nu op bijna 70%. Let wel, we geven het constant aandacht.” Cultuuromslag Nicole Kiefte: “Mieke heeft het met name over de ziekenhuizen. In de langdurige zorg is er nog een lange weg te gaan. Daar is echt een cultuuromslag nodig. Zorgverleners passen soms geen goede handhygiëne toe Het landelijke Green Team Infectiepreventie is gestart in januari 2022. Het is een landelijke groep van deskundigen infectiepreventie met een missie. De missie is te informeren, te inspireren, te verbinden en wakker te schudden. Zodat patiëntveiligheid in de zorg -het primaire doel van infectiepreventie- overeind blijft, maar verenigt met duurzaamheid. Het Green Team vertegenwoordigt de VHIG. De visie van de VHIG is om de professionalisering van infectiepreventie in de gezondheidszorg op duurzame wijze vorm te geven en zo bij te dragen aan de algemene verduurzaming van de zorg. Vanuit deze visie onderschrijft de VHIG het belang van de doelstellingen van de Green Deal Duurzame Zorg: 1) CO2-emissie van de zorgsector terugdringen 2) Circulair werken bevorderen 3) Medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terugdringen 4) Gezonde leefomgeving creëren in en buiten zorginstellingen, die de gezondheid bevordert van iedereen. Mieke Waltmans: “Momenteel worden er allerlei aanpassingen in het beleid gemaakt om het ziekenhuis te verduurzamern. Belangrijk is dat deskundigen infectiepreventie betrokken zijn bij deze initiatieven om de patiëntveiligheid te waarborgen. We willen voorkomen dat er transmissie is van micro-organismen van de ene naar de andere patiënt. Hiertoe heeft het Green Team Infectiepreventie een handreiking gemaakt hoe met infectiepreventie in ziekenhuizen om te gaan in het kader van duurzame zorg. In elk ziekenhuis ontstaan er nu Green Teams, bestaande uit mensen van onder meer OK en SEH.” 23

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication