34

infectiepreventie | partnercontent • Deerns Luchtkwaliteit blijft wapen tegen wondinfecties Nieuwe richtlijn luchtbehandeling in operatie- en behandelkamers nu van kracht Post Operatieve Wondinfecties (POWI’s) zijn ernstige complicaties als gevolg van operatieve ingrepen. De oorzaak van POWI’s ligt op diverse vlakken: de complexiteit van de ingreep, de conditie van de patiënt, de expertise van het operatieteam en tot slot de condities waaronder de operatie plaatsvindt. Daarin zijn de kwaliteit luchtbehandeling en ruimtecondities ook van invloed. Om de invloed van de luchtbehandeling op POWI’s zo goed mogelijk te reduceren, zijn in afgelopen decennia diverse richtlijnen opgesteld. De laatste richtlijn over de luchtkwaliteit en -behandeling binnen operatieafdelingen dateert uit 2014. Deze richtlijn is indertijd opgesteld door de - inmiddels opgeheven - Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Na veel studies, vergelijkingen met voorgaande en buitenlandse richtlijnen, inventarisatie en classificatie van de verschillende ingrepen, zijn criteria opgesteld waaraan ziekenhuizen zich behoren te houden. Doel daarbij is de OK-afdelingen op een hoog hygiënisch niveau te brengen en te houden. Sinds 8 april van dit jaar zijn de nieuwe richtlijnen geldig. We nemen met Charles Mahieu, Senior Adviseur bij Deerns, enkele kernpunten door. Korte terugblik Vanaf 2014 kregen medische instellingen de gelegenheid om hun ingrepen te categoriseren naar type operatiekamer en maatregelen te nemen tegen POWI’s. Binnen de WIP-richtlijnen voor de gewenste luchtkwaliteit kon men kiezen uit: Prestatieniveau-1 voor ‘ultraclean’ en Prestatieniveau-2 voor een hoog hygiënisch niveau. Charles Mahieu: “We zagen dat het overgrote deel van de ziekenhuizen koos voor het complexere (en duurdere) prestatieniveau-1. Terwijl dat voor de ingrepen die bij hen plaatsvonden niet per se nodig was. Redenen waren onzekerheid over eventueel toekomstige veranderingen en de wens om flexibel te zijn voor de OK-planning. In 2017 stelde de IGJ het ‘Toetsingskader Luchtbeheersing Operatieafdeling’ in werking. Vanaf 1 januari 2017 waren ziekenhuizen verplicht zelf te toetsen, valideren en monitoren of operatiekamers aan de WIP-richtlijnen voldeden en kon de inspectie hierop handhaven. De toetsingscriteria waren gebaseerd op WIP-richtlijnen ‘Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1’ en ‘Omstandigheden (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen’ (april 2006). Ook konden ze beoordelen en volgens VCCN richtlijn-7 aantonen of operatiekamers en opdekruimten met bijhorende luchtbehandelingssystemen goed functioneerden. Zo kregen ziekenhuizen meer grip op de kwaliteit van de operatieafdeling. 34 FMT | juli 2022 In 2019 is een nieuwe conceptrichtlijn gelanceerd. Deze is opgesteld in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Naast technische inbreng was de inbreng van specialisten belangrijk, omdat ze zelf verantwoordelijk zijn aan te geven onder welke omstandigheden en in welke operatie- of behandelkamer een medische ingreep plaatsvindt. Het voorstel voor de nieuwe richtlijn is dit voorjaar gelanceerd en op een symposium van de Stichting Infectie Preventie (STIP) in augustus 2022 gepresenteerd.” Wat is er veranderd? Veel criteria van de WIP-richtlijnen 2014 zijn doorgezet. Denk aan de reinheidsklasse ISO-5 en ISO-7, drukhiërarchie, het monitoren van systeemprestaties, hersteltijden, etc. Het grootste verschil is de classificatie van de verschillende ingrepen. De oude Prestatieniveaus-1 en -2 worden nu ‘ klasse 1+ en klasse 1 operatiekamer. Daarnaast worden in de OK richtlijn-2022 nu ook de andere type ingrepenkamers opgenomen: - Operatiekamer Klasse 1+ (voorheen klasse 1, prestatieniveau-1) - Operatiekamer Klasse 1 (voorheen klasse 1, prestatieniveau-2) - Operatiekamer Klasse 2 - Zelfstandige behandelkamer Mede op aangeven van de FMS is bepaald dat Klasse 1+ (ultra cleane condities) geldt voor grote orthopedische ingrepen, waaronder

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication