37

Optimale zones voor relatieve luchtvochtigheid (RV) Oogvocht bestaat uit drie lagen Perry: “En als je kijkt naar de CO2 -emissie van het UMC Utrecht, dan wordt 14 procent veroorzaakt door stoomproductie. Als je berekent welk deel daarvan wordt gebruikt voor bevochtiging, dan blijkt dit ongeveer de helft. Dat is best substantieel te noemen. Iedereen is bekend met de huidige hoge energieprijzen. Als je zeven procent kunt besparen op de energiekosten, dan gaat het dus ook om een aanzienlijke financiële bezuiniging. Bovendien: elke euro die we in de techniek besparen, komt ten goede aan de zorg. Maar toch wil ik dat wel nuanceren: het is van groot belang om te kijken waarom je wilt bezuinigen en wat de juiste alternatieven zijn. Met betrekking tot stoombevochtiging is er een dubbele motivatie: we willen niet alléén financieel optimaliseren, maar we hebben ook de intentie om te voldoen aan de Europese doelstelling in 2030. Dus onze zoektocht gaat over: kunnen we het gebruik van stoom verantwoord terugschroeven?” Wim: “We hebben in ons onderzoek ook in kaart gebracht waarom luchtbevochtiging noodzakelijk is en welke eisen aan de relatieve vochtigheid gesteld worden. Dan zie je inderdaad dat er verschillende normen zijn – nationaal en internationaal met uiteenlopende waarden (zie figuur boven, 'Optimale zones voor RV'). Vervolgens zijn we vanuit de TU Eindhoven, TNO en Hogeschool Utrecht een nieuw onderzoek gestart waarin we een verdiepende literatuurstudie hebben gedaan met betrekking tot de vraag: waar komen deze eisen vandaan? Ook dat onderzoek wijst uit dat er nog steeds geen uniforme antwoorden zijn. Je ziet wel dat er hogere eisen worden gesteld aan operatiekamers, intensive care units en andere specifieke ruimtes in het ziekenhuis. Grofweg is een relatieve vochtigheid van 30 procent voor statische elektriciteit het minimum, met het oog op medische apparatuur en galvanisch contact met patiënten. Als je op de kantoor- en verpleegruimte gaat kijken, dan zou je de eisen voor luchtvochtigheid vrij kunnen laten. Er is diverse literatuur die bepleit dat de vochtigheid hoger moet. Onze conclusie was dat een echte wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Je kunt dus niet stellen dat de luchtvochtigheid hoger móet.” Gezondheidsklachten in relatie met luchtbevochtiging Welke rol speelt luchtbevochtiging bij patiëntveiligheid en comforteisen van de gebouwgebruikers? Er zijn tal van fysiologische symptomen die door het publiek worden gekoppeld aan luchtbevochtiging, misschien wel één van de bekendste is droge ogen. Oogarts Redmer van Leeuwen: “Er zijn veel mensen met droge ogen-klachten op het spreekuur van de oogarts. Maar waar wij altijd naar kijken is de traanproductie en de kwaliteit van de traanfilm. Het oog wordt vochtig gehouden door de traanfilm op het hoornvlies en die bestaat uit drie lagen: de buitenste olielaag, de middelste waterige laag en de binnenste slijmachtige laag (zie figuur boven). 37

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication