44

huisvesting | partnercontent • IAA Architecten Multifunctioneel vastgoed voor ‘s Heeren Loo: Van maatpak naar confectie Hoe houd je bouwen in de zorg betaalbaar? Het blijkt dat de complexiteit niet in het ontwerp van het gebouw zit, maar in het proces en in het terugbrengen van de diversiteit in de opgave naar uniformiteit. Je begint zo breed mogelijk en je neemt de verschillende disciplines en doelgroepen mee in het ontwerpproces, tot aan de omgevingspsycholoog aan toe. Want je moet voorkomen dat je te vroeg gaat specificeren, dat doe je pas als het echt niet anders kan. I AA Architecten heeft voor ’s Heeren Loo gezocht naar één vaste lijn die we voor alle doelgroepen konden doorzetten. Vooraf hadden de medewerkers van ’s Heeren Loo de meest extreme cliënten voor ogen. Toch zijn er verschillende gradaties in handicaps en blijkt een lichamelijk verstandelijk beperkte of iemand met gedragsproblematiek op een zelfde manier te kunnen wonen. Het verschil zit niet in het gebouw: als we zorgen dat een woning geschikt is voor een goed tillift-systeem kan daar ook een zwaar gehandicapte wonen. Dat systeem hoeft pas aangebracht te worden als het nodig is. De basisunit In 2015 is de architect samen met ’s Heeren Loo gaan nadenken over een basisunit. Uitkomst was dat een grondgebonden studio met eigen sanitair en slaapplaats geschikt is voor alle doelgroepen. Die is in 2016 in een pilotproject gebouwd en vervolgens gezamenlijk zorgvuldig geëvalueerd. Dat leidde tot een basisstandaard gebouw, van waaruit de een tweede en derde standaard ontwikkeld hebben. 44 FMT | juli 2022 Locatie De Hartenberg, Wekerom Het standaard gebouw Bij ’s Heeren Loo gebeurt facilitair alles groepsgebonden; dat is het uitgangspunt voor het ontwerp. De standaard is een gebouw met 2x8 studio’s geworden, met een huiskamer in het midden van de groep. En verder een schakelstuk voor beide groepen: daar past de techniek in, maar kan ook een variabele unit zijn als kantoor, snoezelbadkamer, logeerkamer, zusterpost of nachtpost.

45 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication