20

veiligheid | tekst • Condair Waarom is een optimale luchtvochtigheid in gebouwen noodzakelijk? De juiste relatieve luchtvochtigheid (tussen 40 en 60%) zorgt ervoor dat mensen optimaal kunnen functioneren. Juiste luchtvochtigheid is van invloed op het in goede conditie houden van mens en materialen in gebouwen. Het bevordert ons welzijn en gezondheid en het is daarom van groot belang om aandacht aan te besteden. Zeker in ziekenhuizen en zorginstellingen is een optimale luchtvochtigheid essentieel.Bij deze luchtvochtigheid minimaliseert het risico van besmetting met bijvoorbeeld verkoudheid, griepvirussen of andere ziektes. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het transport van virussen in de lucht sterk toeneemt naarmate de luchtvochtigheid onder de 40% is en dat ons afweersysteem dan slechter functioneert. Droge lucht is simpelweg niet goed voor onze gezondheid. GREENDEAL en welke luchtbevochtiging voor ziekenhuizen en zorginstellingen Traditioneel gasgestookte of centrale stoomopwekking met lange stoom en condensaat-leidingtrajecten zorgt voor hoge exploitatiekosten en milieubelasting. Door te veranderen naar beproefde decentrale lagedruk adiabatische luchtbevochtigers, zoals de Condair DL, kunnen instellingen optimaal gebruik maken van hernieuwbare energie en/of restwarmte. Deze systemen kunnen de nauwkeurigheid in regeling en hygiëne waarborgen. Stoom als bevochtiging van lucht Het principe is simpel; bij te droge lucht moet extra vocht toegevoegd worden. In vele gevallen is het toevoegen van vocht aan de lucht geregeld door een stoombevochtiger. Via de luchtbehandelingskast wordt er stoom toegevoegd aan de lucht en door het gebouw verspreid. De stoombevochtiger verwarmt het water tot het kookpunt en de opgewekte stoom bevochtigt de binnenlucht. In ziekenhuizen is er vaak een groot stoomnet aanwezig. Stoom werd immers ook gebruikt voor het steriliseren van instrumenten en apparaten. Meer informatie: www.condair.nl 20 FMT | November 2020 Adiabatische luchtbevochtiging Het inbrengen van verneveld water in de luchtstroom heet adiabatische bevochtiging. Bij adiabatische bevochtiging wordt gebruik gemaakt van de energieinhoud (Enhalpy) in de luchtbehandeling. Veelal is dit duurzaam opgewekte of opgeslagen warmte in wko. Dit zorgt voor forse energiebesparing en CO2 -reductie aan de opwekkingszijde. Er zijn diverse principes van adiabatisch bevochtigen, zoals onder andere hogedrukverneveling, lagedruk (hybride) verneveling, ultrasone verneveling, pakket- en sproeibevochtiging. Hygiënegarantie van 100% bij verneveling is mogelijk In ziekenhuizen en ok’s is luchtbevochtiging niet een optie maar een must. Aangepaste hygiënemaatregelen en extra bewerkingen zijn noodzakelijk om de groei en verspreiding van ziektekiemen in adiabatische luchtbevochtigers te voorkomen. Door het gebruik van zuiver omgekeerd osmosewater in combinatie met zilverionisatie, en optimalisering van de precisieregelingen binnen adiabatische bevochtigingsystemen, kan een adiabatische bevochtigingssysteem legionellaveilig en ziektekiemvrij gemaakt worden. Op deze manier kunnen ze ook prima in ziekenhuizen worden toegepast. Met het oog op hygiëne, energie-effi ciëntie en rentabiliteit is de adiabatische luchtbevochtiging zoals de Condair DL een duurzame oplossing, waarbij een 100% hygiënegarantie en certifi caat wordt geleverd - ideaal voor ziekenhuizen en zorginstellingen.

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication