24

ict | tekst • Spacewelll FMIS en realtime data, een en een is drie Een Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) is bij veel organisaties niet meer weg te denken. Smartbuilding-oplossingen zijn nieuwer, maar aan een steile opmars bezig. Allebei zijn ze waardevol op zichzelf, maar gecombineerd versterken ze elkaar en kun je slimmer gaan werken, zegt Rob van Gemert van Spacewell. D e zorgsector wordt geconfronteerd met ingrijpende hervormingen en een verhoogde kostendruk. Ook is er een trend naar meer marktwerking en nieuwe samenwerkingsverbanden, een stijgend aantal oudere en chronisch zieke patiënten en veranderende regelgeving en kwaliteitseisen (accreditatieprogramma’s). Vandaag de dag komt daar nog de coronaviruscrisis bovenop. In deze context is het runnen van een ziekenhuis of zorginstelling bijzonder complex. Innovatief facilitair beheer Rob van Gemert: “De rol van de facilitaire managers bij de ondersteuning van die transities is essentieel. Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben behoefte aan een gezonde dosis innovatief facilitair management. Er zijn uitdagingen op meerdere gebieden, zoals resource-, diensten-, ruimte-, duurzaamheids- en kwaliteitsmanagement. Data en technologie zijn daarbij onmisbaar om waarde te creëren.” Big data, grote opportuniteiten Big data is vandaag alomtegenwoordig. Ook de facilitymanager ontsnapt er niet aan. Rob van Gemert: “Wereldwijd worden draadloze sensortechnologie en het Internet of Things in gebouwen geïntegreerd. Het digitaal capteren van data op grote schaal is de eerste stap richting slimmere gebouwen en services. De echte uitdaging is: wat doe je met al die data? Hoe ga je van data naar inzicht, en van inzicht naar actie?” 24 FMT | November 2020 De hele olifant in beeld In een beroemd Indiaas verhaal worden zes blinde mannen geconfronteerd met een olifant. Ieder van hen voelt aan een lichaamsonderdeel: de slagtand, de slurf, de poot, etc. Ze spreken over hun waarnemingen, maar die verschillen sterk van elkaar. Hun beeld van de olifant is vertekend omdat niemand het geheel overziet. Wat is de les voor facilitair beheer? Rob van Gemert: “Je moet verder gaan dan deelpercepties en buikgevoel. Voor een juist inzicht heb je betrouwbare data nodig en moet je de diverse informatiestromen uit je gebouwen samenbrengen in één platform met krachtige analysetools. Daaraan koppel je dan intelligente toepassingen. Het komt erop neer dat je processen en informatie uit het traditionele FMIS samenbrengt met de datastromen van de draadloze sensoren, het IoT en de gebouwbeheersystemen (BMS).” Slimme scenario’s Hoe kunnen facility managers daarmee de prestaties van hun organisatie verbeteren? Rob van Gemert: enkele populaire scenario’s zijn: • Inzicht krijgen in ruimtegebruik en binnenklimaat; beschikbare ruimte en ruimtebehoefte op elkaar afstemmen, bezetting en comfort optimaliseren (klimaatregeling, wachtruimtes) • Conditiegebaseerd onderhoud • Dynamische, gebruiksgerelateerde dienstverlening, ondersteund door realtime data en mobiele devices • Ondersteuning van de ziekenhuisaccreditatie, bv. door te voldoen aan de eis van permanente toegang tot de locatie van activa (realtime tracking) met de bijbehorende conditie- en onderhoudshistoriek Meer informatie: https://spacewell.com/nl/

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication