27

Technische knowhow vanaf het prille begin In 2010 ontstond de wens om de twee disciplines samen te voegen en zo meerwaarde te creëren voor de patiënt, de specialisten en het ziekenhuis. In 2015 werden daarbij externe partijen betrokken onder begeleiding van een projectleider. Na het eerste stappenplan werden al snel diverse disciplines aangehaakt. Charles Mahieu, senior adviseur bij Deerns, gespecialiseerd in de gezondheidzorg in het algemeen en topklinische ziekenhuizen in het bijzonder, vertelt: “Wij werden in een vroeg stadium betrokken bij de zoektocht naar de ideale locatie. Hierdoor konden we vroeg in het proces adviseren en beoordelen of de varianten voor de lay-out logistiek, technisch en constructief mogelijk waren.” Lengkeek vult aan: “Door de experts van Deerns vroeg te betrekken, konden zij al in de eerste fase adviseren over de haalbaarheid van onze plannen. Dat was een groot voordeel.” Mahieu noemt als voorbeeld de grote C-boog aan het plafond van de hybride OK. “Deze weegt zo veel als een auto en zweeft heel voorzichtig gepositioneerd rondom de patiënt. Die röntgenarm moet samenwerken met andere medische apparatuur en stabiliteit is noodzakelijk. Samen met een constructeur hebben we een analyse gemaakt om te kijken wat technisch mogelijk was. Doordat we samen met andere experts konden optrekken, hebben we HMC optimaal kunnen adviseren en begeleiden.” Eerst is een analyse gemaakt van de huidige situatie. Hoe liggen beide afdelingen ten opzichte van elkaar? Is er genoeg techniekruimte en ontsluiting van luchtkanalen en is de benodigde elektrische infrastructuur aanwezig? Hoe is de logistiek geregeld, welke werkwijze en procedures zijn nodig om een hybride ok te realiseren en aan welke regelgeving moet worden voldaan? Naast deze analyse, heeft Deerns de wensen en belangen van de afdelingen in kaart gebracht. Zo zijn in de beginfase cruciale stappen gezet met de stakeholders op weg naar de totstandkoming van de hybride ok’s. Zonder operationele onderbreking Nadat alle onderzoeken, analyses en voorwaarden helder waren en beschreven in een functioneel programma van eisen, is een aantal lay-out-varianten bedacht. In eerste instantie zijn plannen gemaakt om de hybride ok te realiseren op de afdeling radiologie annex het operatiecomplex. Dit bleek niet haalbaar qua ruimte, techniek en financiën. Een andere variant was twee operatiekamers samenvoegen tot één. Qua grootte zou de ruimte dan voldoen aan de eisen voor een hybride ok, maar HMC zou dan ook een ok moeten inleveren. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de uitbreiding in het naastgelegen complex te realiseren, direct grenzend aan het bestaande operatiecomplex. Een bestaand gebouw dus, waarin onder andere de diabeteszorg van HMC al zat. Verbaan: “In eerste instantie werd deze optie daarom van tafel geveegd. Deze collega’s zouden dan ook een andere werklocatie moeten krijgen. Maar uit alle haalbaarheidsonderzoeken bleek dit toch de beste optie.” Hierdoor bleven de zeven bestaande ok’s operationeel en zijn er twee hybride ok’s bijgekomen. Volgens Verbaan verliep de bouw van de hybride ok’s zonder veel hinder, op wat geluidsoverlast na. “Het was niet nodig om met stofschotten te werken en er liepen geen bouw27

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication