3

| editorial actualiteit NOG STEEDS CORONACRISIS In maart van dit jaar schreef ik voor editie 2 van FMT Gezondheidszorg een voorwoord waarin ik stilstond bij de ernst van de coronacrisis. Bij het schrijven vroeg ik me af of een dergelijk voorwoord wel verstandig was. Op het moment dat u het enkele weken later zou lezen (eindredactie, vormgeving, druk, verspreiding) was de ernst van de situatie misschien al voorbij. Nu is het eind oktober en moeten we opnieuw stilstaan bij de ernst van de coronapandemie. De zorg staat weer onder hoogspanning en onze vrijheden zijn weer behoorlijk ingeperkt. Het is te hopen dat wanneer u dit leest er sprake is van een dalende trend van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. COVID-19 heeft een enorme impact op ons leven. Graag zou ik in deze editie dieper zijn ingegaan op het FMT Totaal OK-congres dat verzet was van 26 maart naar 23 november a.s. Op dit moment kan ik alleen melden dat het congres op 23 november niet doorgaat. De in oktober afgekondigde gedeeltelijke lockdown eindigt voor de congresdatum, dus de kans bestaat dat het congres volgens de dan geldende richtlijnen zou mogen doorgaan. De congresorganisatie heeft echter veel verzoeken ontvangen vanuit de zorg om naar een nieuwe datum te zoeken. Bovendien vinden we het niet verantwoord, en zelfs moreel verwerpelijk, om professionals uit de zorg voor een congres naar Utrecht te laten komen, ook al zouden de richtlijnen op dat moment versoepeld zijn. Via FMT Gezondheidszorg en de website totaalok.nl houden we u op de hoogte. In deze editie leest u interessante artikelen w we nieuwbouw- en v belichten. Ziekenhuis in t de slag maakt naar Gezondheidshuis, het klooster in t een huiskamerfunctie krijgt met ook zorg voor ouderen, het Dijklander Ziekenhuis w erbouwing ervoor zorgt da tot leven komt, en het nieuw effi ciënte apotheekgebouw v Catharina Ziekenhuis. Daarnaast in deze editie uiteraard de nodige aandacht aan di van innova en de toepassingen erv Bijzondere aandacht vraag ik voor de ontwikkeling v digitale pa pilot in het UMC Utrecht voor de verw biomedisc Ik wens u v met deze uitga Gezondheidszorg. We zoeken een nieuwe datum voor het FMT Totaal OK-congres Cor van Litsenb Hoofdredacteur FMT Gezondheidsz 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication