34

huisvesting | De interactieve vloer met beestjes nodigt kinderen uit om hun bed uit te komen. Nieuw luchtbehandelingsprotocol Alle aanpassingen staan in het teken van de meerjarenstrategie van het WZA en de ambitie om de Drent de meest vitale inwoner van Nederlander te laten zijn. “Daartoe investeren we met name in allerlei vormen van ict, nodig om informatie-uitwisseling te ondersteunen”, aldus Van der Wijk. Daarnaast wordt de ic voorzien van nieuwe apparatuur, waaronder een beademingssysteem. “We zijn een regulier ziekenhuis en lopen niet voorop in de ontwikkelingen, maar volgen deze uiteraard op de voet”, stelt Van Moorsel, om in één adem het gesprek te brengen op het nieuwe luchtbehandelingsprotocol voor ok’s. Het betreft het Haltonsysteem waarvoor het UMCG in twee jaar tijd een protocol ontwikkeld heeft. Het UMCG, Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten en WZA zijn de eerste drie gebruikers. “Met het systeem, dat bestaat uit een groot aantal metalen buisjes in het plafond ter vervanging van het CG-doek, kun je heel gericht de luchtbehandeling in de ok sturen. Waar normaal gesproken het beschermd gebied beperkt is tot de ruimte onder het plenum is nu de hele ok beschermd gebied. Dat geeft medewerkers meer bewegingsruimte.” Daarnaast worden de ok’s uitgerust met nieuwe pendels en verlichting. Gebruikersparticipatie De verbouwing van het Ouder en Kind-centrum, een van de grotere ingrepen in het masterplan huisvesting, kwam tot stand in nauw overleg met het personeel. “We hebben bijvoorbeeld alle processen doorgesproken om er ook echt een Ouder en Kind-centrum van te maken en te voorkomen dat de één zich concentreert op verloskunde en de ander op kindergeneeskunde, maar dat dat helemaal bij elkaar gevoegd is. Daarvoor hebben we gewerkt met persona’s en medewerkers gevraagd hoe ze met uiteenlopende patiënttypen zouden omgaan”, vertelt Van Moorsel. Voor de nieuwe ok’s werden dummysessies gehouden om te achterhalen hoe personeel het liefste wil werken. “Anesthesie kent toch andere werkwijzen dan een aantal jaar geleden. En ook de afstand tussen bedden op de recovery is nu anders.” Ook bij de verbouwing van de poliklinieken, die voor 2024 op de planning staat, zal het WZA medewerkers, medisch specialisten en patiënten betrekken. “Iedereen Duurzame zorg door een toekomstbestendig gebouw D e renovatie van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen ligt geheel in lijn met de ambitie van het ziekenhuis om verder te verduurzamen. Aan het woord Kristiaan Blokzijl (Manager Healthcare & Vastgoed bij ENGIE). Oog voor de praktische uitvoerbaarheid Blokzijl: “De praktische uitvoerbaarheid van een goed ontwerp is cruciaal om het gebouw in de toekomst op een veilige, effi ciënte en duurzame manier te gebruiken. Op dat vlak heeft ENGIE de bouwplannen van het WZA geoptimaliseerd. Dat leverde een prettig bouwproces op. Door in gesprek te gaan met zorgpersoneel en patiënten van verschillende zorginstellingen weten we wat de wensen zijn van de gebruiker in het gebouw.” Healing Environment “Hoe draagt gebouwontwikkeling bij aan de genezing en beleving van de gebruikers, oftewel, hoe creëer je een 34 FMT | November 2020 tekst • ENGIE Services healing environment? Tijdens de renovatie van het WZA hebben we geadviseerd over technische facetten die hierbij een rol spelen. Denk aan luchtverversing, medicinaal licht en veiligheidsmaatregelen. Maar ook aan zeer specialistische toepassingen”, aldus Blokzijl. Verduurzamen Welke stappen zet het WZA richting duurzame zorg? Blokzijl: “Voor het WZA hebben we meegedacht over innovaties in het zorglandschap en in samenwerking met partners een duurzaam energieconcept opgesteld waarin we de mogelijkheden voor een gebieds-wko in AssenZuid verkennen. Het ziekenhuis heeft de zorgkennis in huis en ENGIE draagt haar steentje bij op technisch vlak. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.”

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication