37

tekst • Cor van Litsenburg | veiligheid Masterplan Ventilatie helpt professional gebouwventilatie te optimaliseren Het is de laatste maanden vaak onderwerp van gesprek: goede ventilatie in gebouwen helpt verspreiding van het coronavirus tegengaan. Maar wanneer is een gebouw goed geventileerd? Om professionals te helpen de juiste keuzes te maken, hebben ISSO, TVVL, VLA en VCCN – alle expert in gebouwventilatie of virusverspreiding - de krachten gebundeld en zijn het Masterplan Ventilatie aan het opstellen. Doel van het Masterplan Ventilatie is ontwikkelen van kennis, tools en andere hulpmiddelen die professionals helpen om de ventilatie in gebouwen te optimaliseren. S inds de uitbraak van de coronapandemie staat gebouwventilatie in de schijnwerpers. Goede ventilatie vermindert namelijk het risico op besmetting met COVID-19 via aerosolen. De deskundigheid en kennis op het gebied van ventilatie en installatietechniek in gebouwen is al jaren geborgd binnen de verenigingen TVVL, VLA, VCCN en ISSO. Het is een logische stap dat deze partijen nu de handen ineenslaan om kennis en tools uit te werken waarmee professionals kunnen zorgen voor goede ventilatie. Wij Techniek heeft fi nancieel bijgedragen aan het Masterplan Ventilatie. De vier initiatiefnemers worden bij de ontwikkeling van het Masterplan Ventilatie ondersteund door de expertgroep ‘Vraagbaak corona en gebouwinstallaties’, die sinds maart bestaat. Deze expertgroep bestaat uit specialisten van onder andere Techniek Nederland, Universiteit Gent, TU Eindhoven en de vier initiatiefnemers. Goede ventilatie bepalen De tools en hulpmiddelen die vanuit het Masterplan Ventilatie in ontwikkeling zijn: • Als eerste tool komt de quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren beschikbaar. Hiermee kunnen technisch dienstverleners samen met gebouwbeheerders bepalen of de ventilatie in een gebouw voldoet of wat zij kunnen doen om dit te verbeteren. Deze quickscan verschijnt eerst voor kantoren. Later volgt een versie voor verpleeghuizen en scholen. • De tweede tool is een infographic die gebouwbeheerders handvatten geeft om een snelle inschatting te maken van mogelijke gezondheidsrisico's. De infographic geeft in een paar stappen weer waar men 37 als gebruiker op moet letten. De tool komt binnenkort beschikbaar voor verschillende soorten gebouwen zoals kantoren, scholen en verpleeghuizen. • De volgende tool is een online rekenmodel dat de kans op besmetting met COVID-19 in bestaande gebouwen kan berekenen. De eerste versie van die tool komt naar verwachting in november uit. • Daarnaast wordt er gewerkt aan kennisontwikkeling voor fi lter- en reinigingstechnieken. Hiermee kan een professional een afweging maken in welke situatie luchtfi ltratie en -reinigingstechnieken zijn in te zetten voor een veilige en gezonde werkomgeving. Centraal startplein De site masterplanventilatie.nl is door ventilatiespecialist Ventilair ingericht als centraal startplein en overgedragen aan het consortium. Via deze site kunnen professionals op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen het Masterplan Ventilatie. Ook kan men straks navigeren naar alle kennis, tools en andere hulpmiddelen op de individuele sites van TVVL, VLA, ISSO en VCCN. Masterplanventilatie.nl verwijst ook naar het laatste nieuws over verspreiding van het coronavirus via aerosolen. Bron: nvtg.nl

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication