51

Een passende werkplekoplossing tekst • Getinge D e moderne OK is een dynamische werkomgeving waar veel professionele disciplines samenkomen, elk met unieke behoeften. Om een passende werkomgeving te creëren en patiënten de beste zorg te kunnen bieden, is het van groot belang dat de betrokken partijen die behoeften begrijpen. “Om ziekenhuizen zo goed mogelijk te ondersteunen, kijken we naar het hele traject van het leveren van zorg. We bieden niet alleen innovatieve apparatuur en continuïteit van de workfl ow, maar zijn ook actief betrokken bij de planning, het ontwerp en de projectimplementatie”, vertelt Henri Sulimma, Area Sales Manager bij Getinge. “Samen met OKCN en met behulp van mockups en 3D-ontwerpsimulaties met bijbehorend advies, hebben we geholpen om de ideale inrichting van de operatiekamers te bepalen.” Om optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare ruimte, heeft Getinge de operatiekamers voorzien van Maquet Moduevo pendelsystemen. Deze voorzieningenunits zijn intuïtief in gebruik en snel te confi gureren; voordelen die zich vertalen in fl exibiliteit, effi ciëntie en meer productiviteit. Maquet Volista OK-lampen voorzien alle operatiekamers van heldere, schaduwvrije verlichting. Daarnaast leverde Getinge fl exibele mobiele operatietafelsystemen: de Maquet Otesus. Dankzij het Easy Click concept kan de operatietafel snel worden opgebouwd en het brede scala aan verstelmogelijkheden zorgt voor eindeloos veel positioneringsopties. Sulimma: “We zijn trots om het IJsselland Ziekenhuis een passende werkplekoplossing te hebben mogen bieden en wensen het okpersoneel veel werkplezier in het nieuwe operatiecomplex.” zeker omdat de verhuizing ook nog in coronatijd moest plaatsvinden. “De wil om het project te laten slagen, is heel groot. Iedereen heeft er keihard en met veel plezier aan gewerkt om het nieuwe ok-complex draaiend te krijgen voor het ziekenhuis.” Ook de interne afdelingen zelf, waaronder Huisvesting, ICT, MIB (medisch instrumenteel beheer) en de technische dienst, toonden zich een voorbeeld qua samenwerking. Boender: “In andere ziekenhuizen zie je vaak dat er een grote projectorganisatie buiten het ziekenhuis wordt opgetuigd. Wij hebben daarentegen een afdeling die onderdeel is van de organisatie. De korte lijnen met de gebruikers en de uitvoerende partijen leiden tot een veel beter product, dat beter afgestemd is op wat je als ziekenhuis nodig hebt.”  Buiten elke ok is op een scherm onder meer te zien welke patiënt geopereerd wordt, hoe ver de operatie gevorderd is, wie van het ok-team aanwezig zijn. Foto: Van Willegen Fotografi e. geleverd door een Duits bedrijf, leverde nog een extra uitdaging op. “Die units worden zo veel mogelijk voorbereid in de fabriek. Dat betekent dat je al in een vroeg stadium goed moet nadenken over hoe je werkt en wat je waar wilt hebben.” In dat proces werd naast Architecten aan de Maas ook OKCN (OK Consultancy Nederland) betrokken, die met behulp van mock-ups en advies de ideale inrichting van de ok’s hielp te bepalen. “De gebruikers hebben er echt enorm veel energie in gestoken en de verhuizing is zo goed verlopen, dat is echt een compliment waard.” Ook Van Vuuren prijst de samenwerking en fl exibiliteit van het ok-personeel, Technisch ontwerp In het IJsselland Ziekenhuis is gebruik gemaakt van een Duits standaard ok-concept, waarbij met name de vertaalslag naar Nederlandse ontwerpuitgangspunten en wet- en regelgeving veel aandacht heeft gehad. Johan Buijs, namens adviesbureau Sweegers en de Bruijn verantwoordelijk voor de installatietechnische inpassing van het ok-concept: “Wij hebben kritisch meegekeken naar het ontwerp en de raakvlakken met de overige disciplines en inkoppeling in de bestaande situatie. Door ook in de uitvoering kritisch te blijven en kwaliteitsinspecties uit te voeren, is er voor het ok-complex een degelijke en betrouwbare installatie gerealiseerd.” 51

52 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication