53

| veiligheid Hoe kun je voor 100% vertrouwen op monitoringsystemen van operatiekamers? tekst • Teun Mulder (Hitma) De luchtkwaliteit in een operatiekamer is van invloed op de kans op wondinfecties na een operatie. Natuurlijk wordt hieraan veel aandacht besteed door luchtbehandeling en het installeren van speciale (HEPA) fi lters. Ook wordt er overdruk gecreëerd ten opzichte van de omliggende ruimtes. Bij het openen van een deur zal een luchtstroom altijd van binnen naar buiten gaan, waardoor eventuele schadelijke bacteriën en/of virussen de ok niet in komen. Luchtkwaliteit bewaken Uiteraard is het belangrijk continu de luchtkwaliteit in een ok te monitoren en te bewaken. Hiervoor zijn verschillende meetinstrumenten verkrijgbaar. Bijvoorbeeld ruimtedrukverschilbewaking, luchtsnelheidsmeting onder het plenum, deurtellers, drukverschilmeting over fi lters, temperatuurmeting en luchtvochtigheidmeting van toevoerlucht en afvoerlucht en fl owmeting van de hoeveelheid ingeblazen en afgezogen lucht. Hitma levert producten waarmee de monitoring in ok’s veilig kan plaatsvinden, en heeft daarnaast zelf touch screen displays (ATM420) ontwikkeld, die veel zijn toegepast in o.a. isolatiekamers. Data-acquisitiesysteem Met een data-aquisitiesysteem in een OK-omgeving kun je de luchtkwaliteit voortdurend monitoren en de gegevens later raadplegen. Dit is ook een advies volgens de WIP-richtlijnen. Bovendien mogen de gegevens niet manipuleerbaar zijn. De richtlijn adviseert dat kritische procesparameters altijd geregistreerd worden en voor een langere periode bewaard blijven. Kostenbesparend Een aantal Nederlandse ziekenhuizen gebruikt zowel de software (Akivision) en de hardware van het fabrikaat Kimo. Dit systeem bestaat onder meer uit universele Kimo C310-transmitters, Micatrone-fl owbuizen en deurtellers. De C310 is een multifunctionele transmitter, waarop naast een interne drukverschilsensor nog twee externe sensoren kunnen worden aangesloten. Eén transmitter kan gelijktijdig drie parameters meten. De analoge uitgangen gaan bijvoorbeeld naar het gebouwbeheersysteem. De galvanisch gescheiden Modbus-uitgang gaat via een eigen kabel (of via ethernet) naar het Akivision-systeem. In dit systeem kunnen de meetgegevens worden bekeken, maar het kan optioneel ook gebruikt worden als alarmeringssysteem zodra een kritische procesparameter buiten de grenswaarde valt. Dubbele kosten voorkomen Meestal maakt men in operatiekamers gebruik van een gescheiden systeem: Twee transmitters om één parameter te meten. Eén voor het gebouwbeheersysteem en één voor een separaat monitoringsysteem. De ervaring leert dat een verschil tussen beide metingen veel onduidelijkheden opwekt (welke is nu leidend?) en extra onderhoudskosten met zich meebrengt. Beide opnemers dienen namelijk ieder jaar gekalibreerd te worden. Deze dubbele kosten kunnen met een multifunctioneel systeem worden voorkomen. Data-acquisitiesystemen zijn leverbaar compleet met IQ-OQ-validatie. In het kader van Installation Qualifi cation (IQ) wordt gedurende de implementatie gecontroleerd of het systeem is aangesloten zoals het door de klant is besteld. En in het kader van de Operational Qualifi cation (OQ) vindt een check plaats of het systeem ook volledig voldoet aan de gewenste functionaliteiten. Dit validatieproces is erg belangrijk in een ok-omgeving. Je wilt tenslotte zeker weten dat je de temperatuur en luchtkwaliteit beheerst en dat de gegevens die je afl eest 100 procent overeenkomen met de daadwerkelijke toestand in de ruimte. Daarom valideren service-engineers het gehele systeem en jaarlijks nemen ze het gehele systeem opnieuw onder de loep. Meer informatie www.hitma.nl Over de auteur Teun Mulder, is specialist instrumentatie voor kritische applicaties (met de focus op HVAC) bij Hitma 53

54 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication