59

| NVTG NVTG Op weg naar 2025 De barre realiteit van het coronajaar 2020 heeft ons laten zien dat de wereld groter is dan de locaties waarin we elkaar ontmoeten. Een jaar geleden was het nog onwennig om een digitale vergadering of een bijeenkomst per webinar bij te wonen. Inmiddels wordt het bijna als een gemis ervaren als een vergadering of symposium niet online bezocht kan worden. Verenigingen die met hun tijd meegaan organiseren hybride activiteiten, zo ook de Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG). Fysiek en online netwerken Door kennisverbinding brengen onze instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorgsector vooruit. De vereniging organiseert in dat kader al jaren themabijeenkomsten met innovatieve onderwerpen rond technologie in de gezondheidszorg. Dit jaar is de NVTG ertoe overgegaan om de bijeenkomsten ook meer en meer online aan te bieden. Dat was voor veel mensen even wennen. De vereniging is voor een belangrijk deel regionaal georganiseerd met een sterke lokale binding. Leden zijn gewend om elkaar te fysiek te ontmoeten. Professioneel is iedereen wel gewend aan een ZOOM - of TEAMS-bijeenkomst, maar om online voor je professionele interesse te gaan en het persoonlijk netwerken digitaal te doen is toch weer anders. Gevoelsmatig is een online bijeenkomst niet de plek om te socialiseren, maar om te leren. Kennisverbinding verenigt professionals De NVTG heeft voor de toekomst goed nagedacht over de wijze waarop ze haar netwerkfunctie kan verenigen met kennisverbinding. Het zal meer een gewoonte worden om kennisbijeenkomsten niet alleen fysiek te organiseren, maar tegelijk online aan te bieden. Live als webinar of als opname ‘bijeenkomst gemist’. Met de nieuwe verenigingssoftware (die in juli 2020 live is gegaan) heeft de NVTG een goede digitale infrastructuur om een online kennisbank op te bouwen, bestaande uit opnames, artikelen, opinies en discussies. De kennisbank is achter een inlog vrij toegankelijk voor leden. Behalve kennisvergaring vinden leden daar ook elkaar om ervaringen uit te wisselen. In een forum worden actualiteiten besproken of wordt nagepraat over het online webinar of de fysieke bijeenkomst. Kennisverbinding wordt meer dan het delen van kennis, het wordt een manier om bedrijfsleden en instellingsleden landelijk online met elkaar in contact te brengen. 2021 wordt een hybride jaar Door COVID-19 zullen we dit jaar online moeten afsluiten. In onze agenda staan nog een paar interessante webinars gepland. Voor het programma van volgend jaar heeft de NVTG veel geleerd van de noodzaak om fl exibel te kunnen inspelen op beperkende maatschappelijke omstandigheden. De vereniging heeft daarom een hybride programma met een gezonde mix van fysieke en online activiteiten. Wat het meest in het oog zal springen is het welbekende NVTG-congres: bij uitstek een gelegenheid om met elkaar in een aangename omgeving bij te praten. Die waarde is tijdloos en zal zo blijven. Wel overwegen we om er online elementen aan toe te voegen met web-events rondom de periode van het congres. Voor instellingsleden uit de cure en care zullen er in 2021 techniekdagen komen. Fysieke bijeenkomsten zullen zo veel mogelijk onder veranderende omstandigheden online doorgaan. Houd de NVTG-agenda in de gaten en schrijf je hier voor in. Een betaalmuur, wat nu? Bezoekers van de NVTG-website zullen gemerkt hebben dat net als bij kranten en andere media het eerste deel van publicaties openbaar is en dat inloggen nodig is om verder te lezen of te kijken. Ook het inschrijven op NVTG-activiteiten verloopt veel eenvoudiger achter een inlog. De betaalmuur, zoals dat in de volksmond heet, is een hulpmiddel om de kosten voor de organisatie evenredig te verdelen onder alle gebruikers. Door het besef dat je telkens net de essentie mist als je geen NVTGlid bent, worden belangstellenden uitgedaagd om ook lid te worden. Proeven kan natuurlijk altijd, voor instellingsleden is een aspirant lidmaatschap een jaar lang gratis. Door kennisverbinding brengen onze instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorgsector vooruit. Meer informatie: www.nvtg.nl 59

60 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication