9

| huisvesting naar ander ziekenhuis nazorg @ @ verwijzing/ notificatie @ Dijklander ontvangst Dijklander ontvangst ontvangst opname ontvangst naar ander ziekenhuis ontslag diagnose aanmelding / presentatie AZU POLIKLINIEKEN @ SEH DIAGNOSTIEK @ verwijzing Dijklander ontvangst ontvangst oproep consult VAATLAB KNF LAB HARTFUNCTIE LAB opnamegesprek lunchen diagnose gesprek ontvangst naar ingreep vervolgconsult lunchen apotheek naar huis notificatie @ nazorg @ @ @ nazorg @ nazorg Dijklander ontvangst koffie bij Vermaat naar de kapper toilet ontslag apotheek apotheek naar huis apotheek naar huis @ nazorg naar huis omkleden ingreep oproep wachtkamer ontvangst naar ingreep ingreep naar verkoever verkoever gesprek arts gesprek arts bijkomen omkleden ontslag naar huis @ nazorg bijkomen omkleden ontslag naar huis ontslag apotheek nazorg @ ontvangst omkleden holding ingreep terugroep bijkomen bezoek verkoever ontslag gesprek arts/vpk apotheek behandeling op bed naar OK naar OK lopen infuus plaatsen kuur infuus infuus verwijderen terugkomst gesprek arts/vpk overnachten naar vaste kamer aankomst patient ABCDE triage methodiek naar opnamekamer op bed naar OK therapie dagbesteding inzicht verblijf therapie eten/tv/ muziek gastvrouwen dagbesteding inzicht verblijf einde kuur nieuwe ontslag afspraak apotheek naar huis verblijven aankomst naar kamer installatie onderzoeken beleid IC / CCU start kuur afsluiten machine onderzoek en uitslag ontslag apotheek naar huis nazorg @ @ nazorg inzet behandeling apotheek naar huis informatie vragen CENTRALE HAL DIGITALE LIJN ontslag IC/CCU bed inzicht verblijf oproep toewijzen gesprekje aansluiten machine spoelen cadeautje kopen naar ander ziekenhuis DIGITALE LIJN apotheek nazorg @ naar huis informatie vragen Dijklander ontvangst bloed prikken welkom ontvangst oproep mogelijk naar binnen gehaald. Vanuit de afdeling Vastgoed worden de projecten aangestuurd, uiteraard met een flexibele schil van experts. Door het werken met interne projectleiders zijn de lijnen met de zorg kort en is iedereen heel betrokken. Voortschrijdend inzicht leidt ertoe dat elk project beter verloopt dan het vorige.” Om de projectdynamiek aan te kunnen, zijn de processen van de technische dienst en de afdeling vastgoed bewust uit elkaar gehaald. “De technische dienst is dagelijks beschikbaar voor storingen en beheer. Na elk project draagt de afdeling Vastgoed de verbouwde afde-ling aan de TD over, zodat zij deze terug in beheer kunnen nemen.” De metroplattegrond maakt patiëntroutes en kruispunten inzichtelijk en helpt deze te optimaliseren. @ @ notificatie die alle gevalideerd zijn, zijn bedoeld voor het ‘korte circuit’ van bijvoorbeeld cataractoperaties. “We hebben met name vloeren en wanden vernieuwd en daarin computerschermen weggewerkt. Verder is de routing aangepast, met een nieuwe ingang voor het personeel en één holding-verkoever met dertien bedden vanwege de gewenste hoge turnover.” Later dit jaar wordt ook de PAAZ aangepakt: het poligedeelte krijgt een facelift en de gedateerde beddenafdeling wordt opnieuw opgebouwd met eenpersoonskamers en eigen sanitair. Voor 2021 staan de poliklinieken op het programma, waarbij het gaat om functionele verbeteringen en het optimaliseren van patiëntprocessen. Sijpestein: “Artsen beslissen meer en meer samen met de patiënt over de behandeling. Dat vergt bijvoorbeeld een andere opstelling, waarbij je gezamenlijk naar een scherm kunt kijken. En omdat videobellen met de patiënt sterk in opkomst is, richten we daar een aantal dedicated werkplekken voor in.” In 2022 volgt de verbouwing van de verpleegafdelingen, waarna de locatie klaar is voor de toekomst. Metroplattegrond Om alle veelvoorkomende routes rond de patiënt scherp te krijgen, werkte Sijpestein samen met Social Envoy een metroplattegrond uit, die alle ‘lijnen’ en ‘kruispunten’ op de patiëntroute binnen het ziekenhuis visualiseert. “Ook op de drukke kruispunten willen we zorg zo goed mogelijk op elkaar aan laten sluiten. Patiënten moeten efficiënt kunnen ‘overstappen’. Zorgeenheden kijken gezamenlijk naar raakvlakken om te zien waar voor de patiënt winst te behalen is.” Het feit dat de verbouwingen plaatsvinden terwijl het ziekenhuis 24/7 in bedrijf is, vergt de nodige inspanningen. “Je hebt met veel partijen te maken met wie je de bouwactiviteiten moet afstemmen. Van ondersteunende afdelingen tot alle gebruikers. Bij de ok’s moest bovendien de levering van alle apparatuur goed gefaseerd gebeuren. Daarbij hebben we dankbaar gebruikgemaakt van de expertise van Cure Consult, die ons hielp met een uitgebreid draaiboek.” Een andere bepalende succesfactor is het naar binnen halen van de projectorganisatie. “Veelal vindt zo’n proces buiten het ziekenhuis plaats, wij hebben dat zo veel 9 Vast bouwteam Dijklander Ziekenhuis heeft een raamovereenkomst gesloten voor een langdurige samenwerking in bouwteamverband. Daarbij is BAM Bouw en Techniek verantwoordelijk voor alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties en draagt bouwkundig aannemer Heddes Bouw & Ontwikkeling de verantwoordelijkheid voor de bouwactiviteiten. De andere partners zijn ingenieursburo Linssen (adviseur installaties), Gortemaker Algra Feenstra (architect) en ptg advies (huisvestingsadviseur). “Alle partijen zijn in alle projectfasen betrokken. De aannemer kijkt bijvoorbeeld naar het ontwerp en denkt mee over de maakbaarheid. We bouwen graag vanuit vertrouwen en met deze partijen kunnen we lezen en schrijven. Uiteraard laten we wel elk project door een externe bouwkostenexpert toetsen aan de markt.” “Het werken met interne projectleiders zorgt dat iedereen heel betrokken is”, aldus Maarten Sijpestein, manager vastgoed, techniek en inkoop. A M B A U DIALYSE ONCOLOGIE OK SCOPIE DAGCENTRUM OK OOG / POK’S L A C N E E C A M B U L N A M B U L A E N C PAAZ KLINIEK onderzoek onderzoek onderzoek

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication