10

huisvesting | tekst • IAA Architecten IAA Architecten IAA Architecten (Amsterdam en Enschede) telt ca. 60 medewerkers en kent vier kerndisciplines, namelijk architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw & landschap en engineering. Na een recente partnerwisseling is IAA Architecten een jonge organisatie met meer dan 50 jaar ervaring met de focus op zorg, onderwijs en woningbouw. Het bureau is gedreven en bedreven in het zoeken naar een optimum tussen bouwkundige kwaliteit, duurzaamheid, fl exibiliteit, architectonische schoonheid en budgethandhaving. H et team van IAA Architecten dat aan het ontwerp van ‘Bouwdeel Zuid’ werkt bestaat uit Henk Gersen, Michelle Booltink, Martijn Oude Luttikhuis, Arlette Kock, Harne Potgieter en Frank van der Vegt. Afdelingen Zomer 2020 is gestart met het ontwerp van de nieuwe vleugel aan de zuidzijde van het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, genaamd ‘Bouwdeel Zuid’. Als onderdeel van het masterplan leidt het tot de huisvesting van verschillende verpleegafdelingen, een ambulancehal en ondersteunende kantoorvoorzieningen. Het betreft de Acute Opname Afdeling (AOA), Intensive Care Unit (ICU) / Cardio Care Unit (CCU), de kinderafdeling, verpleegafdeling oncologie en de dagopname chirurgie. Tevens kunnen de nieuwe verpleegafdelingen dienen als schuifruimte voor bedden tijdens de verbouwing van het bestaande beddenhuis, die aansluitend zal plaatsvinden. Een groot deel van de verpleegkamers bestaat uit eenpersoonskamers met eigen sanitair en een deel van deze kamers is zelfs gesluisd. Bovenop de nieuwe ambulancehal bevindt zich een groot speelterras met uitzicht op de groene omgeving als onderdeel van de kinderafdeling. Daarnaast heeft ook de oncologische verpleegafdeling op de derde verdieping een overdekte buitenruimte. Vanaf de ICU en de CCU op de eerste verdieping wordt een rechtstreekse verbinding gemaakt met het OK-complex. Dit zelfde gebeurt op de begane grond zodat de AOA een rechtstreekse verbinding heeft met de Spoedeisende Hulp (SEH). Ontwerp De gevels van ‘Bouwdeel Zuid’ sluiten in materialisatie aan bij de baksteengevels van de bestaande bouwdelen. De glasopeningen voorzien de kamers van voldoende daglicht en uitzicht, en zorgen voor geborgenheid door de verticaliteit van de openingen. Het interieur zal in kleur10 FMT | December2021 gebruik rustig zijn en in materialisatie aansluiten bij de onlangs opgeleverde nieuwbouw voor radiologie en de poli cardiologie. Gedurende het ontwerpproces is onder leiding van Gea Rozenberg de huisvestingsbehoefte voor deze klinieken vastgesteld, in samenwerking met de gebruikers en ondersteunende diensten. Op grond van keuzes en ontwikkelingen van de processtappen resulteerde dit in een Programma van Eisen en een ontwerp voor ‘Bouwdeel Zuid’. Vervolgens heeft IAA Architecten het ontwerp samen met aannemer Goossen te Pas Bouw geëngineerd in een 3D BIM model. Dit model wordt aangevuld met de 3D informatie van de constructeur en de installateur. Deze samenwerking heeft geleid tot een betaalbare, effi ciënte, fl exibele en duurzame uitbreiding. Begin november 2021 zijn de aannemings-overeenkomsten met de aannemers ondertekend en januari 2022 zal gestart worden met de uitvoering van ‘Bouwdeel Zuid’. Meer informatie www.iaa-architecten.nl

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication