11

tekst • Unica/Halmos | huisvesting St Jansdal gereed voor duurzame uitbreiding en verbouwing Met de ondertekening van de aanneemovereenkomsten voor de nieuwbouw van Bouwdeel Zuid zet het bouwteam ook op installatietechnisch vlak haar samenwerking voort. Bouwteampartners Unica en Halmos werken daarbij intensief samen. Radiologie “Sinds 2017 is Halmos betrokken bij het St Jansdal. Eerst ondersteunend aan de afdeling huisvesting met betrekking tot de centrale E-installaties, maar al snel mochten we meewerken aan de uitwerking van de Masterplannen”, vertelt Rob Franke, E-Adviseur van Halmos. Opvolgend zijn de ontwerpen en contractstukken gemaakt voor de nieuwbouw Radiologie en de HCK. In mei 2019 heeft Unica de selectie gelopen en stapte Unica als bouwteampartner in het bouwteamtraject voor de uitbreiding en renovatie van de Radiologie. Binnen het bouwteam is Unica opgetreden als uitvoeringspartner voor zowel de elektrotechnische als werktuigbouwkundige installaties. De uitvoering startte in januari 2020. Om het huidige zorgproces niet te verstoren, is de nieuwbouw en verbouw van de afdeling radiologie gefaseerd uitgevoerd. De nieuwbouw grenst aan de huidige afdeling en is als eerste gebouwd, om een aantal functies uit de bestaande bouw te kunnen overhevelen naar de nieuwbouw. Aansluitend is de bestaande bouw in drie fasen worden gerenoveerd ten behoeve van onder andere de functies CT-en angio onderzoek. De nieuwbouw is eind 2020 opgeleverd en de verbouw in september 2021. Centrale energievoorziening “Gedurende de ontwerpfase Radiologie hebben we uitbreidingsmogelijkheden onderzocht van de centrale opwekking voor warmte, koude en noodstroom die noodzakelijk was voor de Masterplannen”, vertelt Ronald Hessing, W-Adviseur van Halmos. Het doel was om alle toekomstige uitbreidingen en verbouwingen gasloos te realiseren en naar 2030 de bestaande opwekking meer gasarm te maken. Hessing: “Er zijn plannen uitgewerkt om in de toekomst volledig duurzaam op te wekken. Daarbij is hoog temperatuur-koeling en laag temperatuur-verwarming een voorwaarde om de huidige, voornamelijk gasgestookte, installatie te kunnen faseren.” Halmos heeft de ontwerpen vervaardigd voor de realisatie van een compleet nieuw centraal opwekkingssysteem. Daarnaast is de toepassing van step up-trafo’s en een 2e NSA geïmplementeerd. Voortkomend uit de succesvolle samenwerking bij de Radiologie en HCK zijn ook de centrale energieopwekking en distributie door Unica uitgebreid, aangepast en verduurzaamd. Het aanpassen van de centrale installaties is in bouwteamverband met Unica opgeleverd, halverwege 2021, aansluitend op de ingebruikname van de nieuwbouw Radiologie. Daarmee is het St Jansdal Ziekenhuis klaar voor de toekomstige uitbreiding/ verbouwplannen en heeft een grote verduurzamingsstap gezet. Franke: “Medio 2020 startte de voorontwerpen voor de nieuwbouw van het Beddenhuis Zuid. Tijdens het DO is Unica als bouwteampartner ingestroomd en na het DO is het stokje overgedragen aan Unica. Het TO is nu afgerond en uitvoeringsovereenkomst met Unica is inmiddels gesloten. Halmos zal net als bij voorgaande projecten de directievoering en het installatietoezicht gaan verzorgen.” Perspectiefrijke samenwerking Ludo Koetsier, manager projecten bij Unica: “Met het voortzetten van de samenwerkingen borduren we voort op de positieve samenwerkingen van de afgelopen projecten. Door de korte lijnen tussen de bouwteampartners zijn we fl exibel en pakken we de diverse uitdagingen gezamenlijk snel op.” Met de voorgaande projecten in het achterhoofd, zijn Halmos en Unica enthousiast over de vernieuwde samenwerking voor Bouwdeel Zuid. Wederom met hetzelfde succesvolle bouwteam! Meer informatie www.unica.nl, www.halmos.nl 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication