17

| column huisvesting TOEKOMSTBESTENDIGE ZORG De eindstreep van 2021 is in zicht. Wát een jaar hebben we achter de rug! Er is veel gevraagd van onze wendbaarheid. Het goede nieuws: in een wereld die onvoorspelbaarder lijkt dan ooit, hebben we bewezen samen fl exibeler te kunnen zijn dan we vooraf hadden durven hopen. Die fl exibiliteit zullen we ook de komende tijd nodig hebben. COVID-19 heeft nog eens onderstreept dat omstandigheden (snel) kunnen veranderen. Het zorggebouw moet daarbij de zorgorganisatie ondersteunen. Onze relaties in de zorg zijn zich daar van bewust. In hun plannen voor de toekomst is een grote rol weg gelegd voor fl exibiliteit: ruimtes moeten voor meerdere functies kunnen worden ingezet, zonder aanpassingen. En chronische zorg moet ook op een buitenpoli of thuis aangeboden kunnen worden. Dat stelt eisen aan het gebouw en de technologie. Wat is de optimale indeling, routing en compartimentering? Wat betekent dit voor de luchtbehandeling? En hoe integreren we digitalisering – Ehealth en Smart Hospital? Een andere trend is de behoefte aan uitbreiding, renovatie of nieuwbouw van de acute zorg; de SEH, het OK-complex, de radiologie en de acute opname. Rondom deze acute as – de 'Hotfl oor' – krijgen de andere voorzieningen hun plek, zoals de polikliniek en het beddenhuis. Maar hoe realiseren we die toekomstbestendige Hotfl oor, dat fl exibele zorggebouw? Hoe garanderen we dat een project, ook bij een krappe arbeidsmarkt, toch conform plan wordt uitgevoerd, opgeleverd en desgewenst onderhouden? Door samen te werken. Steeds vaker betrekken het ziekenhuis en zijn adviesteam onze technische expertteams al in de planvormingsfase bij dergelijke vragen. Ook de bouwkundig aannemer en leveranciers van medische apparatuur en inrichting denken mee. Zo kunnen we alle best practices van andere ziekenhuizen en innovaties meenemen in een integraal plan. Een plan dat al een eerste toets doorstaan heeft op de technische en fi nanciële haalbaarheid, de toekomstige exploitatiekosten en de tijdsplanning. Zo maken we de zorg toekomstbestendig tegen aanvaardbare kosten. En houden we budget over voor de patiëntenzorg. Ik wens u een gezond en fl exibel 2022. Angela Verbrugge Directeur Marktontwikkeling Croonwolter&dros angela.verbrugge@croonwolterendros.nl Hoe maken we het zorggebouw fl exibel? 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication