19

| zorginnovatie Toepassing meetstandaard VSL bij een lineaire versneller. Foto: VSL bijdraagt aan innovatie. Standaardisatie zorgt dat een ontwikkeling sneller gaat en uitgerold kan worden naar andere ziekenhuizen”, aldus De Pooter. “Nog een ander voorbeeld: als ziekenhuizen klinische trials opzetten, wil je dat zij dat allemaal op eenzelfde manier doen. Vaak zijn er ook meerdere ziekenhuizen tegelijkertijd bij een trial betrokken. Dan is het van belang dat metingen goed te herleiden zijn tot de standaarden. Dat is voor trials extra belangrijk, omdat deze onderzoeksgegevens in literatuur worden gepubliceerd en de basis vormen voor behandelingen in de toekomst.” Ook voor het verkrijgen van een CEmarkering op apparaten of voor goedkeuring door de Amerikaanse FDA moeten metingen herleidbaar zijn tot de standaard. “Bij bestralingsapparatuur bijvoorbeeld, moet je de stralingsdosis op absolute manier kunnen bepalen. Pas dan mag je apparatuur in gebruik nemen en pas dan kunnen fabrikanten ze gaan verkopen en nieuwe markten gaan ontsluiten.” Koploper Radiotherapie is momenteel sterk in ontwikkeling en kent heel veel nieuwe technieken. Nederland geldt daarbij wereldwijd als een van de koplopers. Een recent voorbeeld is de ontwikkeling van de MR-Linac, door het UMC Utrecht. Dit bestralingsapparaat voor radiotherapie combineert een lineaire versneller met een diagnostische MRI. “Voorheen werd gewerkt met twee losse appa-raten: een CT-scanner en een bestralingsapparaat. Hoewel een MRI geen stralingsdosis afgeeft en daarmee de ideale afb eeldingsmodaliteit voor die behandeling is, is er wel sprake van een magnetisch veld dat de meetapparatuur beïnvloedt. Daardoor zijn de metingen in ziekenhuizen vervolgens niet goed terug te leiden naar de meetstandaarden. De afgelopen acht jaar is er veel eff ort gestoken in de ontwikkeling van een standaard voor deze apparatuur, zodat metingen wel herleidbaar zijn en ziekenhuizen de MR-Linac kunnen gebruiken en de behandeling met die apparatuur konden starten”, schetst De Pooter. Deze nieuwe manier van behandelen is een fl inke stap voorwaarts, voor artsen, ziekenhuizen én hun patiënten. “Artsen zien tijdens de bestraling precies wat er gebeurt in het lichaam, iets wat eerder niet mogelijk was, kunnen daar hun behandeling op aanpassen en zo nog gerichter tumoren behandelen. Dankzij de integratie van deze twee behandeltechnieken wordt minder schade toegebracht aan het weefsel. Dat verbetert de kwaliteit van de behandeling enorm”, aldus De Pooter. Daarnaast betekent de combinatie van MRI met lineaire versneller dat een patiënt niet meer van het ene naar het andere apparaat hoeft te gaan en dus maar één apparaat bezet houdt. Door de effi ciëntere behandeling zijn wellicht minder behandelfracties nodig, wat weer kan leiden tot lagere kosten. Kortom, zowel patiënt, ziekenhuis als zorgverzekeraar ondervindt hier voordeel van.”  ‘ Standaardisatie zorgt dat een ontwikkeling sneller gaat en uitgerold kan worden naar andere ziekenhuizen’ 19

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication