23

| NVTG Victor Pastoor (Arcadis en NVTG Bestuurslid): “Door de coronapandemie moesten we telkens anticiperen, modulair opschalen en downsizen is key” er wordt gekookt op inductie. En we zullen op termijn ook afscheid nemen van de aardgasgestookte ketels waarmee we nu stoom opwekken.” De grootste zorg van deelnemende NVTG-leden aan deze ‘ronde tafel’ over de energietransitie betreft dan ook de (fi nanciering van de) uitvoering. “De afgelopen jaren hebben we qua energie-effi ciency de vaatdoek al drie keer uitgeknepen. Als je verder wilt besparen, moet je investeren”, stelt Perry van de Graaf, Manager Energie bij het UMC Utrecht. Het gehele artikel is terug te lezen in FMT februari 2021. Terugblik 3: Hoe bereik je een succesvolle energietransitie? Welke trends en ontwikkelingen zien we op het gebied van technische installaties in de zorg? Hoe bereik je als vastgoedmanager in de gezondheidzorg een succesvolle energietransitie? Een roadmap naar CO2 - neutrale installaties en duurzaam vastgoed helpt om dat kosteneffi ciënt in te plannen en moedigt stakeholders aan om samen slimmere afwegingen over technische functionaliteiten te maken. Stop met het denken in terugverdientijden van duurzaamheid. Victor ging in gesprek met vier NVTG-leden - werkzaam bij ingenieursbureaus actief zijn in de ziekenhuissector - over de uitdagingen rond technische installaties in Foto: Flashing by Kiki zorgvastgoed. Wilfried van Mierlo (partner en senior adviseur bij Valstar Simonis) merkt dat naast belangrijke trends als verduurzaming en digitalisering van technische installaties, de roep om innovatie ook steeds luider klinkt: “Opdrachtgevers zijn op zoek naar innovatieve oplossingen voor diverse gebieden: van de klimaatbeheersing van OK’s tot hoe je omgaat met techniek in isolatiekamers. Er is daarnaast veel aandacht voor duurzaamheid en energietransitie. Je hebt natuurlijk de Green Deal Duurzame Zorg waar veel organisaties op aansluiten: toch zie je organisaties worstelen met de vorm die ze moeten kiezen en de fi nanciering daarvan. Op dat gebied zie je een continue spanning tussen ambities en middelen. Daar ligt een belangrijke taak voor ons als adviseurs: wij willen deze organisaties goed adviseren en helpen. Dat lukt door ze te prikkelen om een langetermijnvisie te ontwikkelen over de energietransitie. Ik zie nu dat grote zorginstellingen gefaseerd gerenoveerd of verbouwd worden: CO2 -neutraal worden werkt alleen als er ook op lange termijn middelen zijn gealloceerd voor de resterende renovaties.” Letty Kil (Manager Gezondheidszorg bij Deerns) haakt daar op in: “Ik zie ook een andere ontwikkeling in het ziekenhuis: je ziet een duidelijke verschuiving van care- naar cure-activiteiten in het ziekenhuis. 23

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication