24

NVTG | Publicatie NVTG rapport ‘Techniek omarmt de zorg’ tijdens NVTG college op 30 september 2021 in Nijkerk De care-activiteiten vinden steeds vaker buiten het ziekenhuis plaats. Corona heeft die ontwikkeling ook zeker versneld. Als je het dan over duurzaamheid hebt, dan zie je dat ziekenhuizen op vierkante meters kunnen besparen en daarmee de CO2 -voetafdruk kunnen reduceren. De activiteiten die plaats blijven vinden binnen het ziekenhuis, zijn dan ook in de hoogwaardige gebouwdelen. De vraag is dus: hoe zorgen we dat het compacte ziekenhuis dat steeds meer techniek bevat zo flexibel mogelijk wordt ingericht om makkelijk mee te bewegen? Het is daarom de vraag of de BENG-eisen uit het Bouwbesluit ook in de toekomst helemaal kunnen blijven aansluiten op de ontwikkelingen die we in het zorglandschap zien.” Het gehele artikel is terug te lezen in FMT april 2021. Terugblik 4: Technologie leidend maken óf de werkprocessen volgen? Techniek in de zorgsector wordt steeds complexer. Daarom is veel aandacht nodig voor de werkprocessen. Steeds méér technologie moet geïntegreerd worden in het operatiecomplex: denk dan aan robotchirurgie, digitalisering en de intrede van een hybride OK. Een mooie ontwikkeling, maar dat levert ook een grote verantwoordelijkheid op het gebied van infectierisico’s. Welke ontwikkelingen juichen technisch experts toe? Janet Vissinga (managing director bij OK Consultancy Nederland) onderstreept het belang van het in kaart brengen van de werkprocessen: “Wij brengen bij aanvang van onze werkzaamheden, samen met de medische staf en medewerkers, de logistiek van personen, materiaal en apparatuur in beeld. De logistiek van patiënten, medewerkers en bezoekers moet van entree tot verkoever op orde zijn: deze stap heeft al te maken met infectiepreventie. Wie brengt de patiënt? Waar wordt het bed geparkeerd? Welke deuren kunnen er open? Dat willen we van tevoren al in beeld hebben. Daarna kijken we naar goederenlogistiek: als er materialen worden gebracht met karren, dan moeten die ergens ontvangen worden. Heel vaak zit de centrale sterilisatieafdeling niet tegen het operatiecentrum aan. Is er een schone 24 FMT | December 2021 ingang en vuile uitgang? Je wilt voorkomen dat die twee stromen elkaar onnodig kruisen. Vervolgens hebben we het over medische apparatuur: zeker op de oudere complexen zie je dat er onvoldoende ruimte is om die apparatuur te parkeren. Het komt op de gang terecht. Al die stromen moeten ook nog op de juiste manier aansluiten op de fysieke operatiekamer: dat is ons vak. Die fysieke operatiekamer is een meter rondom gegroeid: van zes bij zes naar zeven bij zeven. De hybride OK's zijn natuurlijk groter. Zoveel is er door de jaren heen niet veranderd in die operatiekamers, maar wat wel veranderde: de intrede van beeldvormende technieken en robot-OK’s. Bovendien is het inrichtingsplan verfijnder geworden. Alles is een beetje meegegroeid in een moderner jasje. Dat geldt ook voor de luchtbehandelingssystemen.” Het gehele artikel is terug te lezen in FMT mei 2021. Terugblik 5: Techniek omarmt de zorg, ook in crisistijd Zoals we hierboven kunnen lezen, is de zorgsector hard geraakt door de uitbraak van Covid-19. Op alle fronten waren een aangepaste werkwijze en aangescherpte maatregelen vereist. Helaas zijn we dit voorjaar ook opgeschrikt door een ernstig incident in een ziekenhuis met dodelijke afloop. De NVTG heeft daarop gelijk een digitale intervisiebijeenkomst geïnitieerd, waar 80 deelnemers uit ziekenhuizen bij aanwezig waren om gezamenlijk kennis en ervaringen te delen. Vervolgens is een NVTG-werkgroep opgericht. Afgelopen september trokken tien NVTGinstellingsleden naar aanleiding van vijf NVTG-intervisiebijeenkomsten de conclusie in het eindrapport dat ten tijde van een pandemie de mensen die verantwoordelijk zijn voor medische technologie meer in hun kracht gezet kunnen worden en nauwer betrokken kunnen worden om technische kennis in te brengen bij de processen van medische zorgprofessionals. Het is belangrijk dat zorg- en technische collega’s elkaar proactief blijven opzoeken. Ongeacht de hoge tijdsdruk en soms prangende omstandigheden in een crisissituatie: zij moeten samen blijven afstemmen én ervoor zorgen dat protocollen worden gevolgd. Hoe pak je dat aan?

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication