29

| huisvesting ‘Plus Ultra Amsterdam wordt het meest duurzame multi-tenantgebouw van Nederland’ twee stappen verder gegaan”, zegt Arnoud Matser, technisch adviseur van Deerns. “Plus Ultra Amsterdam wekt zelf alle benodigde energie voor het gebouw op, maar ook voor de computers en faciliteiten van de gebruikers én voor het transport; elektrische auto’s kunnen in de garage worden opgeladen met eigen opgewekte stroom.” BREEAM Outstanding Dankzij de verregaande duurzaamheid ontvangt Plus Ultra Amsterdam een BREEAM Outstanding certificaat. Het wordt hiermee het meest duurzame multi-tenant (meerdere huurders) gebouw van Nederland. Ook de EPC van het gebouw is zeer goed: -0,7. De grootschalige toepassing van zonnepanelen (1.550 m2) is hierin een belangrijke factor. Deze zonnepanelen worden zowel op het dak als op de gevel geplaatst. Matser: “Voor het gevelontwerp is een digitale gebouwsimulatie gemaakt om een perfecte balans te kunnen vinden tussen daglichttoetreding, de warmte- en koudevraag en de energieopwekking van de gevel. Hier is een ontwerp uitgekomen met zonnepanelen in vorm van driehoekige vinnen, die ook de naastgelegen lichtkoepels van schaduw voorzien, zodat er niet te veel direct zonlicht binnenvalt. Om te voorkomen dat het gebouw te warm wordt in de zomer heeft de zuidgevel daarnaast minder glas en juist meer zonnepanelen.” Het nulop-de-metergebouw heeft tot slot een thermische schil met HR++ glas in de gevel. Retentiedak In Plus Ultra Amsterdam komen nog meer voorzieningen voor duurzame gebouwen, zoals warmte-koudeopslag, warmtepompen, ledverlichting en vraaggestuurde klimaatregeling. Ook voor waterberging is gezorgd: “Onder een waterabsorberend groen dak met mos en sedum bevindt zich een ‘retentiedak’, dit is een laag kunststof kratten die een extra waterbuffer vormt bij zware regenval. Als het droog is, wordt het regenwater geleidelijk afgevoerd op eigen terrein. Het regenwater wordt daarnaast als toiletspoeling ingezet”, licht Matser toe. Het gebouw is extra duurzaam door een zuinige en brandwerende toepassing van materialen, waarbij alle componenten slank zijn ontworpen. Doordat het vloeroppervlak per verdieping niet boven de 1000 m2 uitkomt, kon een sprinklerinstallatie en bijbehorend leidingenwerk worden uitgespaard. Minder (overbodig) materiaalgebruik is duurzamer en kostenefficiënt, zonder dat het ten koste gaat van de brandveiligheidseisen. ‘Innovatie-ecosysteem’ Maar de ambities van Kadans reiken verder dan een optimale fysieke werkomgeving. “Behalve een zeer aangename werkomgeving moet Plus Ultra Amsterdam de huurders een complete huisvestingsoplossing bieden,” vertelt Straeter. Daarbij wordt het multi-tenant gebouw in combinatie met het omliggende Medical Business Park beschouwd als een ‘innovatie-ecosysteem’. De Life Sciences & Health organisaties krijgen in Plus Ultra Amsterdam meer dan kantoor- en laboratoriumruimte en facilitaire diensten. Via Kadans is er ook toegang tot een netwerk van life sciences en andere kennisintensieve organisaties op de campus (bedrijvenpark) en in Europa. Via dit netwerk hebben de huurders volgens Straeter de beschikking over extra ‘ecosysteem-diensten’. “Dit houdt in dat huurders op diverse manieren ondersteuning kunnen krijgen die hun innovatieve onderzoeks- en ontwikkelingswerk ten goede komt.” Kadans wil de kennisuitwisseling en samenwerking tussen de life sciences organisaties in Plus Ultra Amsterdam en met het omliggende Medical Business Park blijvend stimuleren. Hiervoor zet het bedrijf onder andere een ecosysteem-manager aan het werk in het gebouw. Straeter: “Face-to-face contact blijft voor life sciences organisaties ontzettend belangrijk om te kunnen innoveren. Daarom organiseren we diverse live business-events, een jaarlijks themacongres en career events. Op deze bijeenkomsten ontmoeten de ondernemers in het gebouw elkaar en maken kennis met andere ondernemers op de campus. Zij leggen contact met medisch specialisten van de nabijgelegen grote onderzoeksinstelling of met groepen master- en phd-studenten.” Extra services Naast fysieke bijeenkomsten, lanceert Kadans aankomend jaar een online platform en organiseert het online events voor huurders. Onlangs is zelfs samen met huurders een podcast-serie over grote maatschappelijke uitdagingen gemaakt, zoals over de digitalisering en robotisering in de zorg. Al deze ecosysteemdiensten moeten bijdragen aan de kruisbestuiving tussen bedrijven en wetenschap. Vanuit de ecosysteemgedachte biedt Kadans tot slot ondersteuning aan bedrijven op andere gebieden, zoals financiering, laboratoriumfaciliteiten of patenten. De extra diensten kunnen worden geboden dankzij partnerships met andere organisaties. Straeter: “Kadans is actief op 23 scienceparken en campussen in Nederland, België, Duitsland en Verenigd Koninkrijk. Hierdoor onderhouden we contacten met vele bedrijven, die weer oplossingen kunnen bieden voor andere bedrijven. In ons Europese netwerk brengen wij onze huurders met de juiste lokale, nationale en internationale partijen in contact. Op deze wijze ontstaan waardevolle samenwerkingen. Bij het gebruik van de extra services hebben onze huurders voordelen ten opzichte van andere organisaties, dankzij de afspraken die we met deze dienstverleners hebben gemaakt. Bijvoorbeeld gratis toegang tot internationale congressen, gratis workshops of adviezen van experts op het gebied van financiering, patenten en werving van nieuw talent.” Sinds enkele jaren draagt Kadans de ecosysteemfilosofie uit op scienceparken en campussen in Nederland en in andere Europese landen. Voorbeelden zijn de Wageningen Campus en de Novio Tech Campus bij Nijmegen (Health & High Tech en het Oxford Science Park. Volgens Tom Straeter worden de aanvullende diensten door de bedrijven gewaardeerd: “We zijn een completere partner voor onze huurders, die hierdoor ook langer bij ons verblijven.” In december zijn de bouwvoorbereidingen van Plus Ultra Amsterdam gestart.  29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication