30

veiligheid | tekst • EIZO Intelligent Alert-to-Action communicatiesysteem zorgt voor beveiligingsoplossing in ziekenhuis De toegenomen vraag naar zorg in instellingen is wereldwijd een grote uitdaging voor zorgstelsels. Er is behoefte aan geavanceerde, geïntegreerde oplossingen om de last voor het medisch personeel te verlichten. Een effi ciënt werkende faciliteit is sterk afhankelijk van het feit of het verplegend en het veiligheidspersoneel op het juiste moment over de juiste informatie beschikken, zodat zij snel op kritieke situaties kunnen reageren. Security Systems H et verplegend personeel is van cruciaal belang voor de optimale verzorging van intramurale patiënten en vervult verschillende sleutelfuncties. Naast het toezicht op de patiënten, zijn zij verantwoordelijk voor ondersteunen en beantwoorden van vragen van bezoekers, verpleegkundige documentatie, medicatievoorbereiding, en andere taken. Hoge bezettingsgraden en de daaruit voortvloeiende werkdruk van het personeel vergroten de behoefte aan eff ectieve real-time meldingen die de behoefte aan klinische aandacht kwalifi ceren en het verplegend personeel in staat stellen snel te reageren op kritieke situaties. Actieve alarmering Met de alert-to-action-functie van EIZO maken de IP-decoderoplossingen een confi gureerbare integratie met beveiligings-, alarm- en toegangscontrolesystemen mogelijk. Ze maken communicatie in twee richtingen mogelijk en kunnen alarmmeldingen rechtstreeks naar zorgverleners sturen als reactie op bepaalde kritieke situaties. Bewegingssensoren of warmtebeeldcamera's kunnen bijvoorbeeld de beweging van een patiënt die dreigt te vallen of bedlegerig is, detecteren en via het netwerk een alarm naar de monitor sturen. De monitor kan zo worden geprogrammeerd dat hij automatisch het beeld vergroot of visuele waarschuwingen weergeeft, zoals een tekstbericht of een gekleurd kader, als reactie op de noodsituatie. Deze actieve alarmering maakt een snellere reactie van het verplegend personeel mogelijk. Want zelfs met een centraal gelegen verplegerspost is het niet altijd mogelijk om elke patiëntenkamer in het oog te houden. Een alarmoplossing kan ervoor zorgen dat patiënten die bijvoorbeeld de neiging hebben te gaan dwalen of nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden, zoals patiënten op intensive-careafdelingen, sneller hulp krijgen. 30 FMT | December 2021 Access Control IP Camera Hazard Detection Alert FULL 1 3 4 9 16 8 SEQ PAGE PAGE System Camera Control Camera --------Brightness Preset Focus Zoom Auxiliary Command ----VMS FULL 1 3 4 9 16 8 SEQ PAGE PAGE System Camera Control Camera --------Brightness Preset Focus Zoom Auxiliary Command ----FULL 1 3 4 9 16 8 SEQ PAGE PAGE System Camera Control Camera --------Brightness Preset Focus EIZO IP Solution Action Zoom Auxiliary Command ----FULL 1 3 4 9 16 8 SEQ PAGE PAGE System Change Layout ATTENTION Camera Control Camera --------Brightness Preset Focus Activate Signal Light Zoom Auxiliary Command ----Change Camera PTZ Display Message or Frame Met zoveel mensen die dagelijks medische instellingen betreden, zijn real-time meldingen nodig om ongeoorloofde toegang tot gevoelige zones te voorkomen en snel te reageren op kritieke situaties. Automatisch Door de integratie met het lokale toegangscontrolesysteem kunnen de IPdecoderoplossingen van EIZO een actieve rol spelen bij de beveiliging van het ziekenhuisterrein. Met de Alert-to-Action functie kan de monitor visuele alarmen activeren wanneer een onbevoegd persoon een gevoelige

31 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication