31

| veiligheid ‘IP-decoderoplossingen met geïntegreerde API maken een integratie met lokale veiligheidssystemen en -apparaten mogelijk’ zone betreedt, zoals een quarantaine- of steriele zone, wanneer deur- of raamsloten zonder toestemming worden geopend, of wanneer onbekende of verdachte personen de faciliteiten betreden of vreemd gedrag vertonen. Specifieke voorbeelden: wanneer iemand een zone betreedt waarvoor een ID-scan of een toegangscode vereist is, kunnen de referenties automatisch op het scherm worden weergegeven, of als een bewakingscamera achtervolgingspogingen detecteert, kan de monitor automatisch een alarm op het scherm weergeven. Vermijding van onnodige risico's Brandalarmen en rookmelders geven soms vals alarm doordat ze blootgesteld worden aan aerosolen, stoom, stof of onbedoelde acties. Valse alarmen in een ziekenhuis veroorzaken een ernstige verstoring van de patiëntenzorg. Alarmen dienen daarom onherroepelijk geverifieerd te worden volgens het ziekenhuisprotocol, voordat de veiligheid van de patiënt door onnodige evacuatie in gevaar komt. De integratie van rookdetectoren of branddetectoren in het beveiligingsnetwerk maakt een snelle en betrouwbare controle van gevaarlijke situaties mogelijk. Wanneer een melder een noodsignaal geeft, kan een alarm naar de EIZO IP-decoderoplossingen worden gestuurd. Het alarm kan zo worden ingesteld dat het onmiddellijk en schermvullend op de monitor verschijnt, zodat personeel snel de potentiële gevarenlocatie kan onderzoeken. Als blijkt dat een vals alarm is afgegaan, hoeven patiënten niet in gevaar te worden gebracht door evacuatie. Tevens kan de normale patiëntenzorg gehandhaafd blijven. Bovendien kunnen de aankomende brandweer- en reddingsdiensten onmiddellijk worden geïnformeerd, waardoor kostbare tijd en middelen worden bespaard. Aanpasbaar De EIZO IP-decoderoplossingen met de geïntegreerde API maken een integratie met lokale veiligheidssystemen en -apparaten mogelijk, zodat via het netwerk met alarmmeldingen kan worden gecommuniceerd en daarop kan worden gereageerd. Wanneer zich een gebeurtenis voordoet en een waarschuwing wordt verstuurd vanaf IP-camera's, toegangscontrole, gevaardetectie, VMS of andere systemen, reageert de EIZO-oplossing met een vooraf toegewezen actie, zoals beeldaanpassing, alarmmelding, audioactivering, camera-aanpassing, maskering et cetera. Kortom, het implementeren van een intelligent visueel communicatiesysteem in de workflow is een stap voorwaarts in het verlichten van een deel van de druk die wordt veroorzaakt door een snelle, informatieintensieve omgeving voor verpleegkundigen, beveiligingspersoneel en andere ziekenhuismedewerkers. Het uiteindelijke doel hiervan is om te zorgen voor een optimale patiëntenzorg en zorg voor een veilige locatie. Meer informatie: www.eizo.nl 31

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication