34

medisch-technische voorzieningen | tekst • Heijneman Medical Heijneman Medical, groot geworden door klein te blijven In familiebedrijven wordt vaak vol passie gewerkt. Vaak bestaan ze jarenlang en dat straalt vertrouwen uit. Familiebedrijven worden gezien als bestendiger en meer gericht op de lange termijn. Ze hebben een bepaalde charme. Bij Heijneman Medical is dat niet anders, zo vertelt Marco Heijneman trots. In 2018 nam hij het bedrijf offi cieel over van zijn vader, Nelis Heijneman, die het bedrijf in 1975 oprichtte. “A 34 FMT | December 2021 ls kind ging ik al graag mee met mijn vader mee naar het werk”, herinnert Marco zich nog goed. “In die tijd merkte ik al dat dit werk mij op het lijf geschreven is. Ik heb de fi jne kneepjes van het vak dan ook goed kunnen afk ijken van mijn vader. Voordat ik in zijn voetsporen trad, vond ik dat ik ook elders werkervaring moest opdoen. Zo kon ik het vak in een breder perspectief leren. Dat bleek een goed besluit. Ik heb daardoor ook in een andere keuken kunnen kijken. Tot op de dag van vandaag heb ik daar nooit spijt van gehad, integendeel.” Iedereen die op de OK werkt kent de naam Heijneman Medical. Op welke producten richten jullie je vooral? “Heijneman Medical is marktleider op het gebied van LED operatielampen van KLS Martin en de voorzieningsbruggen voor operatiekamers van modul technik, dus op de meeste OK’s in Nederland ‘hangt’ wel iets van ons. Maar we verkopen niet alleen investeringsproducten, zoals de genoemde producten offi cieel heten, we hebben ook positioneringsmateriaal, zoals de gele Yello fi ns beensteunen. Ons team is echter gespecialiseerd in investeringsproducten en blijft tijdens het hele proces - van initiatie tot montage - persoonlijk betrokken. We besteden niets uit, daardoor kunnen we de topkwaliteit garanderen die we als standaard aanhouden.” Familiebedrijven kijken vaak naar de langere termijn, wat is jullie toekomstvisie? “We zijn niet bezig met uitbreiding of groeien. Onze visie is dat we goed moet blijven in wat we nu al goed doen. Dat betekent vooral blijven investeren in goede producten van onze leveranciers, feeling met de werkvloer houden, weten wat er speelt en daarop inspelen. Die persoonlijke benadering is belangrijk, en laten familie-bedrijven daar nou toevallig juist heel goed in zijn...” Meer informatie: www.heijnemanmedical.nl

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication