9

| huisvesting Niels Slotman (Goossen Te Pas Bouw) en Anita van der Haar (St Jansdal) gaan voor het Bouwdeel Zuid opnieuw de samenwerking aan. plannen voor specifieke bouwonderdelen, waarin we alles van tevoren bespreken, werkvolgordes en acties vastleggen. Dit om het proces ze goed mogelijk te laten verlopen met zo min mogelijk overlast. In dit project bouwen we tegen, in en over het bestaande ziekenhuis heen. Met specifieke ‘stofschotplannen’ bakenen we de overgang tussen de bouwplaats en de ‘bewoners’ goed af. En wel zo dat gebruikers zo lang mogelijk op hun werkplek kunnen blijven zitten zonder dat het bouwproces of de planning in gevaar komt.” Linking pin St Jansdal heeft op zijn beurt personeel en patiënten betrokken bij de nieuwbouw. Van der Haar: “Het personeel denkt mee over de toekomstige werkplek. En door goed naar ideeën van patiënten te luisteren, ontstaat een bouwdeel dat voldoet aan hun wensen.” Daarbij fungeert Gea Rozenberg, projectleider Bouw-Zorg, als linking pin. “Zij organiseert gebruikersgroepen en informatiebijeenkomsten en vertaalt de uitkomsten in het programma van eisen en het ontwerp. Artsen, patiënten, verpleegkundigen, ondersteunend personeel en adviesgroepen hebben nog weleens het idee dat de bomen tot in de hemel reiken, maar wij moeten uiteraard voldoen aan financiële kaders. Dat is de grote uitdaging”, zegt Van der Haar. “Maar iedereen die betrokken wil worden, wordt betrokken. Zo ook bijvoorbeeld een gemeentelijke afdeling die toeziet op de toegankelijkheid van gebouwen. Daar nemen we de tijd voor, want dat krijgen we in veelvoud terug dankzij een beter ontwerp.” Verder wordt bij elk project een ruimteboek opgesteld met alle losse inventaris, meubilair, medische apparatuur en ICT-middelen en wat na oplevering waar geplaatst moet worden. Per item staat ook vermeld of het nieuw gekocht dan wel meeverhuisd wordt. Parallel aan de bouw van Bouwdeel Zuid is St Jansdal al bezig met de ontwerpen van het beddenhuis, de poliklinische OK’s en een aantal poliklinieken. Duurzaamheid speelt daarin een belangrijke rol, voor ziekenhuis én aannemer. “Natuurlijk zijn we afhankelijk van de beschikbare middelen, maar als ziekenhuis vervul je wel een voorbeeldfunctie. De renovatie van het beddenhuis grijpen we dan ook aan om verdere stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid”, zegt Van der Haar. De afgelopen jaren heeft St Jansdal een onstuimige groei doorgemaakt en is het ziekenhuis naast de Noordwest-Veluwe ook verantwoordelijk geworden voor Oostelijk Flevoland. Voor 2024 staat aanpassing van de poliklinische OK’s en renovatie van de poliklinieken op het programma; in 2025 volgt de ziekenhuisapotheek. Vervolgens wordt in 2026-2028 gestart met de nieuwbouw in Lelystad. Tussentijds wordt bovendien nog de polikliniek in Dronten verhuisd. Maar eerst dus de aanbouw van Bouwdeel Zuid, die begin december van start is gegaan met de bouwplaatsinrichting en sloop van de bestaande ambulancehal. In januari gaan dan de eerste boorpalen, het fundament van bouwdeel Zuid, de grond in. “Hieraan voorafgaand hebben we ook al diverse andere projecten uitgevoerd om de bouwactiviteiten te kunnen laten starten. Zo zijn de bestaande interim-units verwijderd en hebben we een extra ingang bij de SEH gerealiseerd voor de ambulancepost, die de komende anderhalf jaar tijdelijk verplaatst wordt”, vertelt Slotman die, net als Van der Haar, uitziet naar de volgende stap in de renovatie om het ziekenhuis weer een stuk toekomstbestendiger te maken.” Een healing environment is een belangrijk aandachtspunt bij de bouw. ‘ De renovatie van het beddenhuis grijpen we dan ook aan om te verduurzamen’ 9

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication