26

DEMOGRAFIE “Een tweede trend is de vergrijzing. Er is onvoldoende aanwas van nieuwe bootbezitters. De huidige gemiddelde leeftijd van de bootbezitter is nu al boven de 65 jaar en ik schat in dat die ieder jaar acht maanden hoger wordt. Een gevolg vliegvakanties, die zonzekerheid bieden. Al zie je dat Nederland qua temperatuur aangenaam is.” ROB VROLIJKS: ‘DE WATERSPORTSECTOR STAAT VOOR EEN INGEWIKKELDE UITDAGING’. Foto Laurens van Zijp van de veranderende demografische samenstelling. De bestaande markt krimpt. Tien jaar geleden zagen we die vergrijzing nog als kans, maar andere markten, zoals de campers, hebben er meer van geprofiteerd dan de watersport. Er is weinig instroom van mensen op latere leeftijd. De drempel om te gaan varen is blijkbaar hoog. Komt bij dat bootbezit niet meer zo vanzelfsprekend is. De verhuur groeit. Het vaargedrag verandert ook: minder uren per dag, minder dagen per jaar. Verder is er nog de toegenomen concurrentie van SLUIMERENDE BEHOEFTE Vrolijks signaleert ook een positieve ontwikkeling: “Uit onderzoek blijkt dat 17% van de volwassen Nederlanders watersport leuk vindt, terwijl ongeveer 3 tot 4% daadwerkelijk vaart. Je ziet bijvoorbeeld ook dat camperplekken in jachthavens in trek zijn. Een bewijs dat mensen het watersportmilieu leuk vinden. Water staat voor ruimte, beweging, vrijheid. Er is dus nog een doelgroep met een sluimerende behoefte aan watersport. De sector moet die groep zien aan te spreken.” “We zien ook dat laagdrempelige watersportgebieden in trek blijven, zoals het Veerse Meer en de Loosdrechtse Plassen. Bij uitstek geschikt voor sloepverhuur, want dat is een makkelijke manier voor recreanten om te gaan varen.” De sluispassages in zulke gebieden nemen dan ook niet af, en stijgen soms. Waar voorheen de watersport via de Mijndense Sluis of ’t Hemeltje het vaargebied verliet voor een langere tocht, maken de sloepvaarders vaker een rondje. Bij Vilsteren en Vechterweerd in de Overijsselse Vecht is sprake van een langjarige stijging van passages (van resp. 1739 en 1329 in 2009 naar 2340 en 2046 in 2018). Het is een geliefde kampeerregio die ook vanaf het water wordt ontsloten, overigens voor kleine schepen. INGEWIKKELDE UITDAGING “Steden waren vroeger veelal van het water afgekeerd. Dat is echter veranderd; ze hebben de waarde van het water ontdekt. Gemeentes willen een kwalitatief prettige openbare ruimte en water biedt dat, en zorgt voor levendigheid. Bovendien kan water helpen tegen de zomerse hittestress in een stad. Nieuwe wijken krijgen vaker een dooradering met water en het aantal aanlegplaatsen bij de huizen stijgt. Dat laatste heeft weer consequenties voor bestaande jachthavens. Die zullen zich meer moeten specialiseren en een bepaald concept moeten kiezen om onderscheidend te blijven.” Vrolijks vervolgt: “De watersportsector staat voor een ingewikkelde uitdaging. Het varen om het varen, om lange afstanden te overbruggen, is niet meer vanzelfsprekend; die groep ‘hard core’ watersporters wordt minder groot. Maar er is wel een potentiële markt van mensen die willen recreëren in een waterrijk milieu. Waterspórt wordt meer waterrecreátie. Een grote groep wil af en toe varen, geen grote tochten maken, maar vooral rond het water verblijven. Steeds meer concepten spelen daar op in, zoals drijvende of varende huisjes, al dan niet met een sloep voor de deur. Varen wordt zo onderdeel van een bredere vakantiebesteding.” DOOR LAURENS VAN ZIJP Publicaties In 2019 bestond Projectbureau Vrolijks in Breda 25 jaar. Ter gelegenheid van dat jubileum is het boek ‘De Waterkaart verklaard’ uitgegeven. Het is een zoektocht naar de oorsprong van de rijke waterkaart en de havens waar we gebruik van maken. Uitgeverij Trichis Publishing. ISBN: 978-94-92881-31-1. Onder de titel ‘Havens à la Carte’ heeft Projectbureau Vrolijks samen met enkele andere adviesbureaus een overzicht gemaakt van 52 verschillende haventypologieën. Het begrip ‘jachthaven’ is immers ruim en door een indeling te maken wordt duidelijk waarover men praat. Bijvoorbeeld: een full service marina, een regattacenter of museumhaven. Door keuzes te maken kunnen havens zich beter profileren en onderscheiden, en daarmee hun concurrentiepositie versterken. VERGRIJZING IS EEN TREND. DE HUIDIGE GEMIDDELDE LEEFTIJD VAN DE BOOTBEZITTER IS NU AL BOVEN DE 65 JAAR EN ER IS ONVOLDOENDE AANWAS VAN JONGE WATERSPORTERS. Foto Rens Groenendijk 26 JACHTBOUW NEDERLAND FEBRUARI 2020

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication