9

Dutch Yachting Society opgericht Op 16 januari hield het Platform Superjachtbouw van Netherlands Maritime Technology (NMT) een oprichtingsvergadering in het Maritiem Museum Rotterdam, waar circa 90 geïnteresseerden bij aanwezig waren. Daarbij werd ook de nieuwe naam van de vereniging (en het logo) onthuld: Dutch Yachting Society. Onder die naam zullen de Nederlandse superjachtbouwers en toeleveranciers zich in elk geval dit jaar presenteren op de Monaco Yacht Show en de vakbeurs METSTRADE. Overwogen wordt om in 2021 de Fort Lauderdale Boat Show daar aan toe te voegen. De komende maanden zal NMT samen met de leden van de Dutch Yachting Society (DYS) het programma rond de exportpromotie en de merkbekendheid nader invullen. Ook wordt bekeken of de jaarlijkse perstour voor buitenlandse journalisten gehandhaafd kan blijven. De ervaring van werven is dat de output in de internationale pers te gering was omdat onder de regie van de HISWA Holland Yachting Group (HHYG) niet de juiste bladen werden uitgenodigd. Zoals bekend verliet een groot aantal superjachtbouwers vorig jaar uit ontevredenheid over de belangenbehartiging de HHYG en vond onderdak bij de NMT, de brancheorganisatie van de maritieme industrie in Rotterdam. NMT-trade promotion coördinator Joëlla Lucas is het eerste aanspreekpunt voor de leden van de Dutch Yachting Society. “NMT heeft enorm veel ervaring met de presentatie van de Nederlandse maritieme industrie op beurzen en met handelsmissies. We hanteren het cafetaria-model als leden meer willen dan het algemene aanbod, daar moeten ze extra voor betalen.” Ze riep leden op om vooral zelf aan te dragen waar ze behoefte aan hebben voor promotie. De doelstelling van de DYS is het behartigen van commerciële- en strategische exportbelangen, de positionering van de Nederlandse jachtbouwindustrie, het versterken van het imago en samenwerking tussen leden bevorderen. BALLOTAGE Na afloop van de vergadering konden werven en toeleveranciers zich direct als lid inschrijven. Toelating tot de Dutch Yachting Society gebeurt via ballotage. Lid kunnen worden: jacht- en refitwerven, technische (equipment) toeleveranciers, ontwerp-, design- en engineering bureaus en partners (die geen stemrecht hebben). Voorwaarden zijn onder meer het NMT-lidmaatschap, een ‘onberispelijke staat van dienst’, minimaal drie jaar actief in de superjachtbouw, minimale lengte van schepen 24 meter en een jaaromzet van werven van minimaal 500.000 euro, toeleveranciers 125.000 euro. Bij de betrokken partijen bestaat kennelijk toch enige gereserveerdheid om zich aan te melden als lid. Bij het ter perse gaan van dit magazine hadden zich circa 20 leden aangemeld, circa de helft van wat werd verwacht. De deadline voor aanmelding verliep 7 februari. www.maritimetechnology.nl TEKST RENS GROENENDIJK Nautische advocaten legal support in stormy times Van Emstede & Slager Advocaten nautical lawyers | Hiswa partner in business Leidseplein 33-2, 1017 PS Amsterdam T +31 (0)20 675 94 94 | E e.slager@vanemstede.nl www.vanemstede.nl Sinds 1987 gespecialiseerd in juridische kwesties waarmee de ondernemer in de waterrecreatiebranche geconfronteerd kan worden, daaronder begrepen algemene voorwaarden, bouw en verkoop van vaartuigen, reparatie/renovatie, jachthaven- en jachtverhuurkwesties, het opstellen van diverse contracten, incasso, etc. Vele leden van HISWA Vereniging en de Nederlandse Jachtbouw Industrie kozen Van Emstede & Slager Advocaten reeds als hun huisadvocaat. JACHTBOUW NEDERLAND FEBRUARI 2020 9

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication