39

HET TESTREK IN DEN HELDER GAF HET ‘WORST CASE’ SCENARIO. Het afgelopen jaar werd een praktijkonderzoek gehouden naar de werking van milieuvriendelijke alternatieven voor antifoulings. Brancheorganisatie HISWA Vereniging (thans HISWARECRON) coördineerde dit onderzoek, op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uitvoerende instantie was het onderzoeksbureau Endures in Den Helder. ONDERZOEK NAAR WERKING ALTERNATIEVE ANTIFOULING Biocidevrij aangroei weren HISWA maakte geen selectie, maar nodigde fabrikanten en leveranciers uit om mee te doen. Er werden twee verhuurvloten met Valken gebruikt. Een locatie was op zoet water (Ottenhome Heeg), de andere op zout water (Aquavitesse Bruinisse). De ultrasone systemen zijn op twee kajuitzeilboten (Beneteau First) getest. Elektrische apparaatjes (transducers) produceren een ultrasoon geluid wat een trilling geeft en organismen afschrikt. In Den Helder was een derde locatie op zout; een statisch rek met panelen op een testvlot. De deelnemende bedrijven brachten hun product zelf aan. Onderzoeksleider dr. Job Klijnstra beoordeelde de situatie een aantal malen gedurende het seizoen. ONDERZOEKSMETHODE Antifouling met biocide voorkomt aangroei onder de waterlijn. De giftige deeltjes verspreiden zich echter in het water en zakken naar de bodem waar het slib vervuild raakt. De overheid heeft uit milieuoogpunt jaren geleden het percentage toegestane biociden (met name koper) in antifouling flink teruggebracht. Verffabrikanten hebben daarop producten ontwikkeld die het beste van twee werelden vertegenwoordigen: minder milieubelastend en toch aangroeiwerend. Met de uitgevoerde werkzaamheidstest zijn nu gifvrije alternatieven voor antifouling op hun werking onderzocht. Onderzoeksleider Job Klijnstra: “Men wil toe naar milieuvriendelijke producten als alternatief voor giftige antifoulings. Het is belangrijk om eerst vast te stellen of die alternatieve systemen werken. En als je werkende producten hebt, kun je kijken hoe goed ze zijn, ook vanuit milieuoogpunt.” Over de gevolgde onderzoeksmethode zegt hij: “We hebben de situatie gedurende het seizoen drie tot vijf keer beoordeeld. Dat waren visuele inspecties. Ik keek naar de categorieën aangroei en maakte een schatting van het percentage bedekking op de romp. Ook lette ik op specifieke plekken; was er bijvoorbeeld meer aangroei op de waterlijn dan op het vlak? Kortom, een beoordeling van: wat voor aangroei zie ik, waar zit die, wat is de mate van aangroei en wat is de diversiteit? Op grond daarvan heb ik vergelijkenderwijs een kwalitatief oordeel gegeven: van niet effectief tot zeer effectief en dat heb ik onderbouwd met foto’s.” ONDERZOCHTE SYSTEMEN Folies met een toplaag van siliconen: • Renolit Dolphin S foil • MacGlide foil (Mactac) • MacGlide Pyramidal foil (Mactac) Siliconencoatings: • Bioclean (Chugoku Marine Paints) • Silic One (Hempel; rode en blauwe kleur bij de vlottest ) DE ULTRASONE SYSTEMEN WERDEN GETEST OP FIRST-JACHTEN. JACHTBOUW NEDERLAND APRIL 2020 39

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication