29

REGISTERED MARINE COATINGS INSPECTOR Erkenning voor kwalificatie Tot eind 2014 waren er geen specifieke alom erkende kwalificaties voor inspecteurs van marine coatings, vooral in de superjachtsector. Met slepende rechtszaken tot gevolg, waarin zelfbenoemde deskundigen elkaar de tent uitvochten. In 2014 kwamen partijen met een vanuit de sector zelf uitgewerkte beoordelingsstandaard. Sinds de introductie van de Registered Marine Coatings Inspectors (RMCI)-norm hebben meer dan 120 professionals uit de industrie deze kwalificatie behaald, waarmee het belang van een dergelijke inspectiestandaard door de markt wordt onderschreven. De geformaliseerde RMCI-kwalificatie is ontstaan uit een samenwerking tussen de International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA), de Superyacht Builders Association (SYBAss) en het International Institute of Marine Surveying (IIMS) en wordt beheerd door de Marine Surveying Academy (MSA). De cursus, de kwalificatie en het certificatiesysteem zijn opgesteld op initiatief van de branche die deze instanties vertegenwoordigen. Na een bijeenkomst van deze partijen werd het proces voor de RMCI-herbeoordeling besproken en overeengekomen. Het doel van het herbeoordelingproces is ervoor te zorgen dat inspecteurs bevoegd blijven om door te gaan als RMCI. Om voor verlenging in aanmerking te komen, zijn er twee criteria uitgewerkt die zijn gebaseerd op een beoordeling van recent ontplooide professionele activiteiten en bewijsmateriaal van uitgevoerde inspecties en het met goed resultaat afsluiten van een verplichte online herhalingscursus. BREDE STEUN Volgens Udo Kleinitz, algemeen secretaris van ICOMIA is de RMCI-cursus en de certificering van voldoende ervaren en gekwalificeerde inspecteurs door velen in de superjachtsector verwelkomd en ondersteund, ook in nieuwbouw- en refit-scheepswerven. Veel opdrachtgevers zijn van mening dat de RMCI-kwalificatie de eenduidigheid en de kwaliteit van coatinginspecties sterk heeft verbeterd. De RMCI-titel maakt deel uit van een groter raamwerk dat ten doel heeft om objectiviteit te introduceren in de beoordeling en inspectie van coatings door het invoeren van (ISO) acceptatiecriteria voor de beoordeling van verfsystemen. Zodra de parameters voor wetenschappelijk nauwkeurige en herhaalbare beoordeling van coatingsystemen op met name grote jachten zijn vastgesteld, dient de RMCI-titel als een waarborg dat inspecteurs gekwalificeerd zijn om een valide deskundigenoordeel over doorgaans kostbare verfsystemen op superjachten te vellen. ‘SAMENWERKING VOORTZETTEN’ Theo Hooning, secretaris-generaal van de Superyacht Builders Association (SYBAss), is van mening dat er goede vorderingen zijn gemaakt, maar dat het er nu op aan komt om deze samenwerking voort te zetten om de brede steun te vinden die dit waardevolle initiatief verdient. SYBAss blijft daarom deelnemen aan de ontwikkeling van kwalificatieprogramma’s met het oog de industrie verder te professionaliseren. Zowel werven als opdrachtgevers profiteren uiteindelijk van het beperken van risico’s door een beter gecontroleerd coatingproces, inclusief een objectieve beoordeling. ‘OP DE JUISTE WEG’ Mike Schwarz, CEO van het International Institute of Marine Surveying, dat als certificerende instantie optreedt voor de RMCI-kwalificatie, zei: “Ik herinner me dat ik als waarnemer zat tijdens de RMCIpilotcursus die eind september 2014 in de Portchester Sailing Club werd gehouden. Ik kijk met een zekere trots terug op de tijd die nadien is verstreken. De norm heeft impact gehad in de sector van superjachtcoatings en wordt erkend en gewaardeerd. Wetende dat RMCI wordt erkend binnen de branche en wordt geaccepteerd als een geschikte standaard in de ISO is het bewijs dat, hoewel we van ver komen, we op de juiste weg zitten.” PERMANENTE EDUCATIE Niet alle RMC-inspectors zijn echter even goed te spreken over het verplichte herexamen dat iedere vijf jaar moet plaatsvinden. De meerderheid is echter van oordeel dat wil een dergelijke beoordelingsstandaard gelet op alle product en marktontwikkelingen ook op langere termijn haar draagvlak behouden, permanente educatie noodzakelijk blijft. Het is logisch om door middel van een periodieke toets de vinger ook wat dat betreft aan de pols te houden, temeer daar het oordeel van de RMCI grote financiële gevolgen kan hebben voor de betrokken partijen. Het deskundigenoordeel dient boven iedere twijfel verheven te zijn en het is niet minder dan terecht dat aan de RMC-inspectors serieuze eisen worden gesteld. De 123 inspecteurs zijn werkzaam in 19 verschillende landen. Tien van hen zijn werkzaam in ons land. https://rmciinspectors.com JACHTBOUW NEDERLAND JUNI 2020 29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication