38

NJI NIEUWS ONTWIKKELING VAN NJI EN EMCI-REGISTER ICT-applicatie voor CE-keuring In de vorige uitgave van dit vakblad is de relatie uitgelegd tussen de EU-richtlijn pleziervaartuigen en de essentiële eisen waaraan voor de Europese markt bestemde pleziervaartuigen minimaal moeten voldoen. We gaan nu nader in op de verschillende keuringsmodules. NJI en EMCI-register sloegen de handen ineen om een ICT-applicatie te ontwikkelen waarmee de jachtbouwer door het conformiteitsproces heen wordt geloodst en deze bij zijn werkvoorbereiding alle voor de CE-keuring noodzakelijke documentatie oplevert en rubriceert. Non-conformiteiten kunnen hierdoor beter worden vermeden en de CE-keuring kan hiermee efficiënter verlopen. Met alle besparingen van dien. Het ene schip is het andere niet en de wetgever heeft rekening gehouden met de grootte van het schip en de omstandigheden (vaargebied) waarin het wordt ingezet. Dat geldt niet alleen voor de constructie, maar ook hoe de conformiteit moet worden bewaakt. KEURINGSMODULES De richtlijn pleziervaartuigen RCD/2013/53/EU bepaalt dat voor de CE-certificering door de producent moet worden vastgesteld welke keuringsmodule en ontwerpcategorie van toepassing is. Binnen de jachtbouw zijn de meest voorkomende keuringsmodules: • Module A – interne productiecontrole (volledige zelfkeuring met eigen verklaring) • Module A1 – (Ook wel A Bis genoemd) interne productiecontrole + producttests onder toezicht (zelfkeuring onder – gedeeltelijk – toezicht door keuringsinstantie) • Module B – type of model onderzoek (bedoeld voor seriebouw), altijd in combinatie met de module C, D, E of F • Module C – type conformiteit + interne productiecontrole • Module C1 – type conformiteit + interne productiecontrole + producttests onder toezicht • Module F – type conformiteit + productkeuring door keuringsinstantie • Module G – eenheidskeuring (one-off vaartuigen) door keuringsinstantie • PCA – post construction assessment (beoordeling na de bouw) De modules D, E en H (totale procesborging) worden binnen de jachtbouw niet of nauwelijks toegepast. Bij de keuringsmodules wordt daarnaast onderscheid gemaakt naar: Ontwerp & bouw pleziervaartuigen Ontwerp & bouw waterscooters Uitlaatemissies Geluidsemissies GEEN PCA ACHTERAF Indien het schip is bedoeld voor de EU-markt, is de jachtbouwer verplicht bij de bouw een keuringsmodule toe te passen. Het is niet toegestaan tijdens de bouw geen keuringsmodule toe te passen en achteraf het verzuim via Post Construction Assessment (PCA) op te lossen. Het is Notified Bodies (aangewezen keuringsinstanties) verboden PCA’s als ‘verzuimreparatie’ toe te passen. Overtreding kan leiden tot boetes voor de jachtbouwer en de notified body. Ook kan bij overtreding het vaartuig de toegang tot de EU-markt worden geweigerd, zodat het buiten de EU op de markt dient te worden gebracht of te worden vernietigd! Om misbruik van de PCA-route te voorkomen is het evenmin toegestaan om een ten onrechte niet CE-gekeurd schip buiten de EU op de markt brengen en meteen aansluitend direct terug importeren binnen de EUmarkt en dan een PCA-traject te starten. ONTWERPCATEGORIEËN • Categorie A – geschikt voor windkracht meer dan 8 beaufort, golfhoogte meer dan 4 meter • Categorie B – geschikt voor windkracht tot en met 8 beaufort, golfhoogte tot en met 4 meter • Categorie C – geschikt voor windkracht tot en met 6 beaufort, golfhoogte tot en met 2 meter • Categorie D – geschikt voor windkracht tot en met 4 beaufort, golfhoogte tot en met 0,3 meter De jachtbouwer heeft een zekere vrijheid hierin een eigen keuze te maken. De lengte van het schip in combinatie met de ontwerpcategorie bepalen welke keuringsmodule kan worden gevolgd. Het schema hiernaast geeft de keuze in bandbreedte voor ontwerp & bouw van pleziervaartuigen weer: 38 JACHTBOUW NEDERLAND AUGUSTUS 2020

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication