32

RECHT ZO DIE GAAT COLUMN of onbepaalde tijd aan te gaan. Het doel is dat binnen die bestaande overeenkomst de arbeidsomvang wordt genormeerd. Als die oproepovereenkomst is aangegaan voor de duur van twaalf maanden, dan kan deze dus van rechtswege beëindigd worden. Let op! Voor de berekening van de periode van twaalf maanden geldt dat de arbeidsovereenkomsten, die elkaar hebben opgevolgd met een tussenpoos van minder dan zes maanden, samengeteld worden. Het eerdere aanbod dat de werkgever na twaalf maanden aan de werknemer heeft gedaan of had moeten doen, geldt ook voor arbeidsovereenkomsten, die elkaar met tussenpozen van maximaal zes maanden opvolgen. Verder is het ook van toepassing op opvolgende werkgevers. MIN-MAX CONTRACTEN De maatregelen gaan alleen gelden voor de zogenaamde min-max contracten en voor arbeidsovereenkomsten met een uitgestelde prestatieplicht, zoals nulurencontracten, en niet ook voor voorovereenkomsten. Op een voorovereenkomst zijn de maatregelen niet van toepassing. Bij voorovereenkomsten hoeft de werknemer immers in het geheel geen gehoor te geven aan een oproep en ontstaat pas een arbeidsovereenkomst als de werknemer gehoor geeft aan de oproep. Verder gelden bovengenoemde maatregelen niet als de arbeidsduur wel is overeengekomen, maar de tijdstippen waarop de werkzaamheden verricht dienen te worden, niet vaststaan. Overigens kan bij cao worden bepaald dat bovengenoemde maatregelen niet van toepassing zijn voor bepaalde functies, die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden gedurende een periode van maximaal negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend en niet aansluitend door dezelfde werknemer kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van meer dan negen maanden per jaar. PAYROLLING Per 1 januari 202 zal het lichtere arbeidsrechtelijke regime dat van toepassing is op de uitzendovereenkomst, het zogenaamde uitzendregime, buiten toepassing worden verklaard voor payrolling. Verder krijgen payrollwerknemers recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers van de opdrachtgever. Ook krijgen payrollwerknemers recht op een adequate pensioenregeling. SALARISSPECIFICATIE Vanaf 1 januari 2020 dient op de salarisspecificatie te worden vermeld of sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en of sprake is van een oproepovereenkomst, waarbij onder oproepovereenkomst wordt verstaan een nulurencontract of een min-max contract. Daarnaast vindt er nog premiedifferentiatie plaats voor wat betreft vaste werknemers ten opzichte van tijdelijke contracten. De werkgever gaat een lagere WW-premie betalen voor vaste arbeidsovereenkomsten. Er zijn nog meer specifieke loontechnische bepalingen opgenomen, waar een administratiebureau ongetwijfeld over zal informeren. Kortom, voldoende wijzigingen om nog eens kritisch het personeelsbeleid door te nemen, met name voor de keuze van oproepkrachten dan wel tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Ook wanneer een werkgever voor de keuze wordt gesteld om afscheid te nemen van werknemers, verdient het aanbeveling om af te wegen of de eventuele procedure dit jaar al in gang gezet moet worden of na 1 januari 2020. doorontwikkeld voor uw ultieme ervaring Wij introduceren de nieuwe generatie D4- en D6-aandrijfpakketten, van 150–480 pk. De afgelopen jaren hebben we het reeds bewezen platform verder verfijnd en doorontwikkeld. Nu biedt dit complete systeem nieuwe functies – van stuurstand tot propeller. Alles om u de ultieme vaarervaring te bieden. Ontdek meer op: www.volvopenta.com Nieuwe D4 & D6 aandrijfpakketten 32 JACHTBOUW NEDERLAND DECEMBER 2019

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication