28

Door Laurens van Zijp Elektronische apparaten, inclusief led-producten, kunnen een zekere mate van elektromagnetische interferentie (EMI) veroorzaken. Als dit optreedt in het frequentiebereik tussen 156 MHz en 165 MHz kan dit storing geven bij marifoongebruik (VHF) en in het AIS-systeem. Dan ontstaat een veiligheidsrisico. Reden waarom de Amerikaanse Coast Guard vorig jaar al hierover een waarschuwing afgaf. EEN VOORBEELD VAN EEN JACHT DAT DOOR HELLA IS VOORZIEN VAN NIET-STORENDE LED-VERLICHTING. Led’s kunnen marifoon en AIS verstoren Er zijn led-producten die specifiek zijn ontworpen om EMI te elimineren. De meeste zijn echter niet gemaakt voor toepassing aan boord. Een schip is nu eenmaal een unieke omgeving en daarom zijn specifieke EMI-normen ontwikkeld voor maritiem gebruik van led-verlichting in de buurt van maritieme navigatie- en communicatieapparatuur. Op internet zijn nationale en internationale normen die betrekking hebben op EMI, bijvoorbeeld te vinden op https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_common_EMC_test_ standards. Uit veiligheidsoogpunt doen booteigenaren en ook jachtbouwers er goed aan zowel buiten- als binnenverlichting te kiezen die voldoet aan deze maritieme EMI-normen. Of anders de verlichting te vervangen door een kwaliteitsmodel dat wel voldoet. Hella Marine is een van de fabrikanten die led-verlichtingsproducten ontwerpt, test en certificeert om de internationale maritieme EMI-normen te overtreffen, met speciale aandacht voor het frequentiebereik van marifoon en AIS. Hella Marine Benelux bracht de problematiek van de storende led-verlichting onder onze aandacht. www.hellamarine.com/en/certification/ Lees via het intikken van bit.ly/2PPRK50 in de browser het bericht van de United States Coast Guard. Agentschap Telecom: ‘Storingen recreatievaart niet bekend’ ‘Is het bekend in hoeverre led-interferentie in Nederland een probleem vormt voor de communicatie/navigatie in de recreatievaart?’ Deze vraag legden we voor aan het Agentschap Telecom, de instantie die ‘waakt’ over onze ether. Dirk Emans van Agentschap Telecom antwoordde: “Tot nog toe zijn die storingen niet bekend, maar het betekent niet dat het niet kan. De recreatievaart is over het algemeen minder afhankelijk van navigatiemogelijkheden, in elk geval niet op de binnenwateren. Een storing valt dus niet snel op. In de zeegaande recreatievaart zijn de schepen van recreanten vaak niet de schepen met een grote concentratie ledlampen. Ondeugdelijke ledverlichting kán echter storing veroorzaken. In dit geval is daar een link met navigatie, maar ook andere toepassingen kunnen daar last van hebben. Daarnaast wordt de bruikbaarheid van vrij frequentiespectrum beïnvloed door de storende interferentie, dat noemen we ook wel man-made-noise.” SCHEPEN ‘VERDWENEN’ In het blad Ontwikkelingen in de ether 3 – 2018 van Agentschap Telecom staat een verhaal over AIS en leds. In de monding van de Waalhaven in de Nieuwe Maas te Rotterdam ‘verdwenen’ schepen van de elektronische kaart. De oorzaak hiervan was niet duidelijk. Tijdens een onderzoek ontdekten de inspecteurs van Agentschap Telecom dat de frequentieband voor AIS-signalen verstoord werd. Na diverse peilingen in de omgeving kwamen zij uit bij een kunstwerk, gemaakt met behulp van ledlampjes. Al deze lampjes bleken samen met de voeding de storingsbron. In dit geval werden dus de frequenties van de AIS-band verstoord. Nadat de voeding van de verlichting was uitgeschakeld, was de verstoring opgelost. Achteraf bleek dat de verlichting en de voeding de storingslimieten overschreden. ONDERZOEK Agentschap Telecom gaat onderzoek doen naar verstoringen van het AIS-signaal langs de belangrijke vaarwegen gekoppeld aan AISstoringsmeldingen. Vorig jaar is Agentschap Telecom een onderzoek gestart naar de effecten van ledlampen in huis. De resultaten van dat onderzoek worden binnenkort bekendgemaakt. www.agentschaptelecom.nl 28 JACHTBOUW NEDERLAND JUNI 2019

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication