51

NJI blij met ‘eigen’ CE-keuringsinstantie VERENIGINGSNIEUWS De invoering van de Europese richtlijn (CE) voor pleziervaartuigen en hoe daarmee om te gaan vormde een van de hoofdaanleidingen voor de oprichting van de NJI in 1994. Door de jaren heen zijn op dat vlak talrijke activiteiten ontplooid, voornamelijk op individuele basis. Dankzij de gestage groei van NJI zijn nu de middelen beschikbaar om de CE ondersteuning meer inhoud en structuur te geven. De aanwijzing van een CE-keuringsinstantie voor pleziervaartuigen vormt hierin belangrijke mijlpaal. Het heeft heel wat inspanning en overuren gevergd, maar op 13 september zette de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&M) haar handtekening onder het besluit, waarmee de stichting DMI-EMCI formeel werd aangewezen als officiële keuringsinstantie (NoBo) voor pleziervaartuigen. NJI is nauw bij deze ontwikkeling betrokken geweest en zij heeft na het faillissement van Dutch Marine Inspection (DMI) eind 2017 een bemiddelende rol vervuld. Doel was het bijeenbrengen van partijen, waarbij de continuïteit van onder DMI ingezette keuringstrajecten en het veiligstellen van gearchiveerde technische gegevens en dossiers voorop stond, zowel bij NJI-leden, maar ook bij niet-leden. Dat is dankzij grote inzet van alle betrokkenen gelukt en vervolgens kon alle aandacht uitgaan naar de inrichting en uitwerking van het managementsysteem voor de nieuwe NoBo. De NJI waardeert het dat de Raad van Accreditatie en het ministerie hebben meegewerkt aan de relatief snelle (her)oprichting van deze keuringsinstantie. BELEID VOORTGEZET Het in 2015 ingezette beleid kan worden voortgezet om leden te ondersteunen met CE voor pleziervaartuigen: het correct toepassen van de juiste normering, de opzet en inhoud van het wettelijke verplichte technische dossier en het voldoen aan de administratieve verplichtingen ter zake. Hoewel na twintig jaar Wet pleziervaartuigen er geen werf meer is die niet weet wat CE inhoudt, weten veel producenten nog niet precies hoe productconformiteit in elkaar steekt en hoe hieraan kan worden voldaan. Vaak wordt rondom de CE externe expertise ingehuurd, met alle onkosten van dien, terwijl de werf heel veel in eigen beheer kan en mag doen en eigenlijk ook zou moeten doen. ‘IDEALE PARTNER’ NJI beschouwt DMI-EMCI als een ideale partner, aangezien in deze stichting gedegen technische kennis over pleziervaartuigen en kennis over certificering binnen het nautisch domein zijn verenigd. Hierdoor kan zij ten opzichte van een producenten belangenorganisatie als NJI een zuivere, onafhankelijke opstelling garanderen. De consultancyrol kan bij NJI worden neergelegd, waarbij uitwisseling van informatie plaatsvindt over technische zaken en de beoordeling hiervan. Een van de belangrijkste uitgangspunten van de samenwerking tussen DMI-EMCI en NJI is de rol van de keuringsinstantie zoveel mogelijk terug te brengen tot de zuivere beoordeling van het technisch dossier en het gebouwde schip of scheepsmodel. De werf moet alle hiervoor benodigde documenten zoveel mogelijk zelf produceren en het aantal bezoeken door de keuringsinstantie zoveel mogelijk beperken. Natuurlijk met de achterliggende bedoeling de CE-kosten zo laag mogelijk te houden. Ook is van belang dat bij modificaties van scheepstypen de herbeoordeling zo laagdrempelig mogelijk blijft en een nieuwe CE-totaalbeoordeling niet nodig is OPEN SOURCE SOFTWARE Het door DMI/DMP ontwikkelde MLS-computersysteem speelt een belangrijke rol. Nadat de MLS-software en de daarin aangemaakte technische dossiers via de curator bij de toenmalige provider waren vrijgekocht, is meteen begonnen om de functionaliteit over te zetten naar een open source omgeving. In de praktijk betekende dit dat opnieuw moest worden begonnen, mede vanwege aanvullende wensen die in de oude structuur niet konden worden verwezenlijkt. Dit nieuwe MLS wordt nu binnen EMCI verder uitgewerkt (doorgeprogrammeerd) tot een beheersapplicatie waarin de producent zelf, of eventueel de ontwerper, de basisgegevens van het te bouwen of te modificeren schip inbrengt en het systeem vervolgens berekeningen uitvoert en deze vergelijkt met de van toepassing zijnde normwaarden. Zo wordt ‘virtueel’ een CE-conform jacht gecreëerd; het is vervolgens aan de werf om een en ander overeenkomstig te bouwen. Natuurlijk blijft vakkennis bij de werf onontbeerlijk en zal het systeem niet alle externe expertise overbodig maken, maar belangrijke parameters als constructie, stabiliteit, bepaling maximaal motorvermogen en lozingscapaciteit moeten met behulp van het systeem kunnen worden vastgesteld en beoordeeld. Ook zal er op termijn een module in het systeem worden ingebouwd, waarmee de verplichte gebruikershandleiding conform ISO-EN 10240:2019 kan worden gemaakt. Het systeem wordt nu bij enkele werven als pilot ingezet. “We zijn op de goede weg” aldus Robert Tettelaar, directeur van Global Network Group, waar ook EMCI onder valt. APART ABONNEMENT Het gebruik van dit systeem zal via een apart abonnement gaan verlopen, waarbij voor NJI-leden exclusieve condities gelden. Op het NJI-ledenportal is inmiddels een rubriek rondom CE ingericht, met veel informatie rondom de richtlijn pleziervaartuigen, zoals een lijst met de geharmoniseerde normen, een database met alle te gebruiken formulieren, pictogrammen en symbolen. In een apart hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de essentiële eisen uit de richtlijn kunnen worden uitgewerkt in het technisch dossier van het te (ver)bouwen pleziervaartuig en welke ISO-normen bij welke eis horen. www.dmi-emci.com JACHTBOUW NEDERLAND OKTOBER 2019 51

52 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication