33

Het regelcorset te lijf! Er komt een onderzoek naar de knellende regelgeving en handhaving in de metaal (en techniek) sector, met speciale aandacht voor o.a. de coating- en jachtbouwindustrie. Dat is het resultaat van een overleg van de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK), begin november. Het kabinet heeft met zijn programmabrief ‘Goed geregeld’ al in 2013 besloten om in sectoren of domeinen waar de regeldichtheid relatief groot is samen met het bedrijfsleven die sectorspecifieke knelpunten te inventariseren en op te lossen die in de praktijk voor veel overlast zorgen. Hieraan is de titel gegeven Maatwerkaanpak en dan de naam van de sector of bedrijfstak. Soortgelijke inventarisaties vonden in 2015 onder andere plaats binnen de Agro-food sector, in 2016 de gastvrijheidseconomie en vorig jaar het winkelambacht. Maatwerkaanpak Nu wordt een begin gemaakt met de maatwerkaanpak binnen de sector Metaal (en Techniek), die medio komend jaar een actieplan voor een beter regelkader moet opleveren. Regeldruk vanuit alle overheidsorganisaties komt aan de orde. Dus ook procedures en werkwijzen van gemeenten, inspecties of de Belastingdienst. De oplossing kan bestaan uit het aanpassen van nationale wet- en regelgeving, maar ook het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld app’s om gemakkelijker aan regels te kunnen voldoen, of het aanpassen van de handhavingsprocedures. Te veel regeldruk Ondanks deze initiatieven ervaren ondernemers nog altijd te veel regeldruk en merken weinig tot niets van initiatieven van de overheid om het aantal regels te verminderen. Dat bleek uit een recente internetconsultatie waarop honderden reacties kwamen. De rode draad in de klachten wordt gevormd door dubbele of te complexe regels, die bovendien te snel veranderen. Ook hoge kosten, te veel controles en het te snel opleggen van boetes worden genoemd. De uitkomsten kwamen op 1 november aan bod in een overleg van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) over regeldruk met staatssecretaris Mona Keijzer van EZK. Uiterlijk juni moet de minister met een voortgangsrapportage komen over de ‘echte’ aanpak van de regeldruk, inclusief mkb-toets als benoemd in het regeerakkoord. Wat dat aangaat komt de maatwerkaanpak Metaal & Techniek op precies het juiste moment. NJI betrokken De NJI grijpt graag de gelegenheid aan om betrokken te zijn bij dit voor de metaalsector in gang gezette project, dat knelpunten op het vlak van wet- en regelgeving bij ‘de politiek’ moet aankaarten en aan ‘het bevoegd gezag’ ideeën moet aanreiken hoe deze kunnen worden opgelost of verzacht. In de Maatwerkaanpak metaal gaan overheid en metaalondernemers, vertegenwoordigd door de Koninklijke Metaalunie, Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION), de Federatie Agrotechniek (FEDECOM) en de Branchegroep Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) een verkenning uitvoeren naar concrete knelpunten. Dat moet gaan gebeuren door een extern consultancybureau in het eerste kwartaal van 2019. Dit bureau organiseert een aantal ondernemerstafels (bijeenkomsten) in het land, verwerkt de feedback, bekijkt aan welke regelingen of wetten moet worden gesleuteld en doet eventueel suggesties voor aanpassingen. Werken aan oplossingen Met het daaruit voortvloeiende rapport (actieplan) zal samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en daar waar nodig andere instanties, in twee jaar gezocht worden naar daadwerkelijke oplossingen en aanpassingen. Dit kan dus ook over verschillende ministeries (qua wetgeving) heen gaan, maar zeker ook over handhaving gaan. De betrokken brancheverenigingen gaan op zoek naar vertegenwoordigers in de sectoren, die via de tafels hun ervaringen met regelgeving en hun visie daarop willen en kunnen delen. Tijdens de voorverkenningen zijn al diverse interessante zaken naar voren gekomen. Ondernemers uit de jachtbouw, kleine scheepsbouw, reparatie en watersporttechniek, die behoefte hebben om via de tafels hun ideeën over betere regels aan het bevoegd gezag kenbaar te maken, zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij het NJI-secretariaat. Het streven is erop gericht om in totaal 50 ondernemers aan de rondetafelgesprekken te laten deelnemen. 33 Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat: “Ondernemer mag meepraten over regeldruk overheid.” Foto Giovanni Smulders/MKB-Nederland verenigingsnieuws Jachtbouw Nederland 6 december 2018

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication