46

benodigd waren om alle type lassen voor dit specifieke casco af te dekken en vervolgens zijn deze lasproeven dus bij de lassers afgenomen. Het was verstandig om hierbij een deskundige partij als Weldmij in de arm te nemen, temeer omdat de certificaten halfjaarlijks verlengd moeten worden en het is prettig dat zij dit voor ons uit handen nemen”. Lloyd’s controleert Met kranen wordt de romp gekanteld. Tijdens de cascobouw zijn er door Lloyd’s meerdere controles uitgevoerd, waarbij onder andere de kwaliteit van het laswerk beoordeeld is door het beoordelen van diverse röntgenfoto’s die van het laswerk genomen zijn. Ook is al het laswerk visueel gecontroleerd. Daarnaast dienen alle materialen van zowel het snijpakket als het profielmateriaal met Lloyd’s 3.2 certificaat geleverd te worden en de herleidbaarheid van deze certificaten naar het materiaal moet aantoonbaar gemaakt worden aan Lloyd’s. Het casco is ook op strakheid en kwaliteit naar tevredenheid afgenomen door de opdrachtgever Claasen Shipyards. 46 In totaal was Smeding negen maanden bezig met de bouw van de chase boat; eerst 3,5 maanden engineering van het bouwpakket en vervolgens 5,5 maanden cascobouw. Het snijpakket kwam in twee fases binnen, om de materiaalvoorraad niet te groot te laten worden. Op weg naar Zaandam voor de afbouw. Op een botenkar gaat het schip richting Van Harinxmakanaal. Smeding: “Projecten worden steeds groter en complexer. Dat vraagt dus meer bouwuren en doorlooptijden zijn vaak te kort om deze grote projecten zelf compleet uit te voeren. We hebben een goede samenwerking met collega-cascobouwers, waaronder Jachtbouw Folmer in Rijs.” Jachtbouw Nederland 5 oktober 2018

47 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication