49

Het voormalig koninklijk jacht Piet Hein zal gebruik kunnen maken van de overgangsbepaling ‘geen klaarblijkelijk gevaar’. Foto Rens Groenendijk Het binnenvaartcertificaat is met ingang van 1 januari 2019 verplicht voor pleziervaartuigen van 20 meter of langer of waarvan het product van de lengte, breedte en diepgang meer dan 100 kubieke meter bedraagt, en álle drijvende werktuigen ongeacht de lengte. De aanvraag voor het certificaat moet uiterlijk 1 november 2018 bij een keuringsinstantie of klassenbureau ingediend zijn. Mis de boot niet Voor drijvende werktuigen en pleziervaartuigen in de vaart vóór 2009, kan tot 30 december 2018 gebruik worden gemaakt van de overgangsbepaling ‘geen klaarblijkelijk gevaar’. Bij het onderzoek tot certificeren voor deze schepen is het uitgangspunt: een pleziervaartuig of drijvend werktuig dat al vóór 2009 in de vaart was, zal na dat jaar niet ineens een gevaar zijn. Om vast te stellen of er echt geen sprake is van klaarblijkelijk gevaar moet een expert van een door de ILT aangewezen keuringsinstantie of klassenbureau het schip inspecteren. De aanvraag voor het certificaat van onderzoek (CVO) moet uiterlijk 1 november 2018 bij een keuringsinstantie of klassenbureau ingediend zijn. Deze zullen dan nog volgens de overgangsbepalingen worden beoordeeld, ook wanneer de inspectie na 1 januari wordt uitgevoerd. Het betreffende schip moet bij aanvraag dan wel in een zodanige toestand zijn dat de inspectie meteen zou kunnen worden uitgevoerd. Het heeft dus geen zin om een gedeeltelijk afgebouwd of nog te verbouwen schip voor de inspectie onder het overgangsregime aan te melden. Schepen die na 1 november worden aangemeld, zullen vrijwel zeker niet op tijd kunnen worden gecertificeerd en vanaf 30-12-2018 aan de nieuwe eisen moeten voldoen. Een toets op de nieuwe eisen is een stuk zwaarder dan alleen een toets op klaarblijkelijk gevaar. Inmiddels zijn de ES-TRIN 2017 eisen gepubliceerd, deze vervangen de oude eisen in de Europese richtlijn voor de binnenvaart 2006/87/EG. De nieuwe eisen worden voor Nederland van kracht op 7 oktober 2018. De nieuwe eisen van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen zijn via www.cesni.eu te downloaden. Inmiddels zijn er al twee correcties op de ES-TRIN gepubliceerd: een wijziging met betrekking tot de leidraad voor personen met verminderde mobiliteit aan boord van passagiersschepen en een aanpassing op de overgangsbepalingen in artikel 3.03. Wel is er nu ook een zeer uitgebreide toelichting op de ES-TRIN gepubliceerd van 20 pagina’s, die kan worden gedownload via dezelfde website. De eisen voor drijvende werktuigen zijn te downloaden via https://zoek.officielebekendmakingen.nl, door het intikken van de zoekterm ‘drijvende werktuigen’. In dit verband wordt opgemerkt dat de eisen voor kleine drijvende werktuigen onlangs zijn versoepeld. Flyer Van de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport staat, www.ilent.nl, kan een informatieve flyer (‘Mis de boot niet’) worden gedownload. De link komt naar voren komen na het intikken van de zoekactie ‘binnenvaartcertificaat’. 49 TE KOOP: 100 METER KADE Interesse? • aan doorgaand open water • plus 25.000m2 • in het midden van het land verhard industrieterrein Meer informatie? Tel: +31 6 54 98 76 54 verenigingsnieuws Jachtbouw Nederland 5 oktober 2018

50 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication