7

trie hét thema nd Vakbeurs 2018 en 2019 in delen van Nederland grote maatschappelijke en economische gevolgen gehad. Hoewel de industriële sector in 2018 volgens een rapport van de Beleidstafel Droogte uit 2019 geen significante schade heeft geleden door droogte, traden er op meerdere locaties knelpunten op. Zo schroefde AkzoNobel de zoutproductie in Hengelo terug door de hoge temperatuur in het Twentekanaal. Het chemiebedrijf gebruikt het kanaalwater als koelwater in het productieproces. Het werd uiteindelijk weer in het Twentekanaal geloosd en mocht daarom niet veel warmer zijn dan de temperatuur in dat kanaal. Terugwinning grondstoffen uit afvalwater belangrijk thema industrie Naast waterbeschikbaarheid en waterhergebruik is de terugwinning van grondstoffen uit afvalwater een ander belangrijk thema in de industrie. Zeker nu de overheid wil overschakelen naar een circulaire economie. Huiting: “Afvalwater kan waardevolle grondstoffen opleveren die je er op een slimme manier uit kunt halen. Neem bijvoorbeeld een kunstmestfabriek. Het afvalwater bevat ammonium dat je prima kunt hergebruiken. Een ander voorbeeld is de terugwinning van zetmeel door aardappelverwerkende bedrijven.” Bedrijven die de producten in de eigen processen willen hergebruiken, ervaren hierbij geen problemen van de overheid. Maar het is lastiger om ze aan derden te verkopen. De overheid bestempelt ze in eerste instantie vaak als afvalstoffen. Bedrijven moeten lange en kostbare trajecten door om de kwaliteit aan te tonen en ervoor te zorgen dat ze veilig kunnen worden hergebruikt. Industrie laag in verdringingsreeks Het beeld dat waterbeschikbaarheid een belangrijk thema is, wordt bevestigd door de uitkomsten van een enquête onder achttien industriële bedrijven in de Netwerkgroep Industriewater van onderzoeksinstituut KWR in Nieuwegein. Eind 2018 gaven ze aan zich zorgen te maken over de toekomstige waterbeschikbaarheid. En als er grote tekorten optreden, staat de industrie op een lage trede in de zogeheten verdringingsreeks: een instrument dat overheden en waterschappen gebruiken om te bepalen waar het water heen gaat in tijden van tekorten. Zo gaat veiligheid voor alles. Water gaat eerst naar dijken om ze nat te houden om te voorkomen dat ze afschuiven. Na veiligheid krijgt de drinkwater- en de energievoorziening voorrang, gevolgd door de industrie (proceswater) en de teelt van hoogwaardige gewassen. De landbouw en andere economische sectoren moeten eventuele opbrengstverliezen volgens de verdringingsreeks maar accepteren. Meer aandacht voor waterhergebruik Door de zorgen over waterbeschikbaarheid is er volgens Frank Oesterholt, senior onderzoeker Industrie, Afvalwater & Hergebruik bij onderzoeksinstituut KWR, binnen de industrie ook steeds meer aandacht voor waterhergebruik. Dat is dan ook een belangrijk thema op de stand van KWR tijdens de AquaNederland Vakbeurs op 17, 18 en 19 maart in de evenementenhal in Gorinchem. Twee vragen staan hierbij centraal: hoe kunnen bedrijven schoon water produceren Frank Oesterholt KWR: “Technologisch gezien is het geen enkel probleem om schoon water uit afvalwater te produceren” Frank Oesterholt, senior onderzoeker Industrie, Afvalwater & Hergebruik bij onderzoeksinstituut KWR in Nieuwegein 7 uit afvalwater? En hoe kunnen ze de waterkringloop veilig sluiten? “Technologisch gezien is het geen enkel probleem om schoon water uit afvalwater te produceren”, benadrukt Oesterholt. “Maar de belangrijkste vraag is of het ook veilig kan. Afvalwater kan immers ziekteverwekkers of toxische stoffen bevatten. Dat is vooral voor de voedingsmiddelenindustrie zeer relevant.” Daarom adviseert Oesterholt aan voedingsmiddelenbedrijven die de waterkringloop veilig willen sluiten om eerst een risico-inventarisatie en evaluatie uit te voeren. In de drinkwaterwereld beter bekend als QMRA: Quantitative Microbiological Risk Analysis. Bedrijven nemen hierbij hun zuiveringsprocessen onder de loep en kijken in hoeverre de zuiveringsstappen virussen, bacteriën en pathogenen reduceren. Dat gebeurt deels op basis van metingen, maar voor een deel ook via bestaande kennis over de reductie die verschillende zuiveringstechnologieën heeft opgeleverd. Zo kunnen de bedrijven onderzoeken of ze het afvalwater veilig kunnen hergebruiken. “KWR voert deze analyses niet alleen voor drinkwaterbedrijven, maar

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication