19

s Siemens presenteert nieuwe software voor lokalisatiesysteem Siemens introduceert de nieuwe software “Location Intelligence”, die het lokalisatieplatform Simatic RTLS (Real-Time Locating System) uitbreidt met de digital twin voor performance. De webgebaseerde software analyseert en visualiseert bewegingsgegevens, verwerkt gebeurtenissen en is direct toegankelijk vanuit lokale ERP- (Enterprise Resource Planning) of MES-systemen (Manufacturing Execution System). De op basis van positiegegevens verkregen intelligentie biedt de gebruiker een uitgebreid overzicht van materiaalstromen, orderinformatie of mogelijke probleemgebieden. De transponder-ID is gekoppeld aan de bestaande ordergegevens. Afhankelijk van de processtap en de orderstatus kan de orderinformatie vervolgens op de Simatic RTLS ePaper-transponders worden weergegeven, waardoor een papierloze oplossing wordt geboden. Location Intelligence biedt gebruikers eveneens de mogelijkheid afzonderlijke werkstukken of de gehele order in real-time te volgen. Wanneer de order-ID wordt ingevoerd, worden de real-time posities van de gekoppelde transponders op de digitale kaart van de klant weergegeven. De op deze manier verkregen transparantie maakt een individuele optimalisatie van de productie- en logistieke processen mogelijk. De sleutel daartoe zijn de zogenoemde geofences (virtueel gedefinieerde gebieden). Deze kunnen in de software worden aangemaakt door middel van drag & drop om te detecteren wanneer een klant bepaalde gebieden binnenkomt of verlaat. De bijbehorende entry- en exit-events kunnen statistisch worden geëvalueerd, gevisualiseerd of gekoppeld aan aanvullende acties. Daarnaast leidt de combinatie van locatie- en bedrijfsinformatie tot transparante processen: Zoekopdrachten worden tot een minimum beperkt omdat de posities van alle relevante objecten op verschillende terminals in real-time worden gevisualiseerd. Knelpunten of afwijkingen in de productieplanning kunnen met behulp van geofences eenvoudig worden vermeden. Tegelijkertijd brengen de real-time analyses nog niet ontdekte optimalisatiemogelijkheden in de fabriek aan het licht en ondersteunen ze snelle besluitvorming. tallatie tijdens onderhoudsstop maal in een bepaald tijdvak toegang tot de ruimtes hebben. Uitgebreide schoonmaak- en ontsmettingsprocedures Naast bovenstaande maatregelen zijn er uitgebreide schoonmaak- en ontsmettingsprocedures. Ook zijn er desinfectiemiddelen aanwezig voor medewerkers. Wanneer er werkzaamheden plaatsvinden op locaties waar anderhalve meter afstand niet mogelijk is, dragen medewerkers mondkapjes of gelaatschermen. Deze maatregelen worden op het raffinaderijterrein overal duidelijk aangegeven én gehandhaafd. Zo wordt geborgd dat iedereen veilig kan werken en de onderhoudsstop veilig kan plaatsvinden, stelt Zeeland Refinery. Nieuwe hydrocracker In juli vorig jaar arriveerde een dertig meter hoge hydrocracker in de Scaldiahaven in Vlissingen-Oost. De reactor is een investering van 40 miljoen euro die aandeelhouders TOTAL en LUKOIL doen in de raffinaderij. Door uitbreiding opereert de hydrocracker energie-efficiënter en wordt een CO2 -reductie van ca. 10.000 ton gerealiseerd. “Een volgende stap in het toekomstbestendig maken van onze raffinaderij,“ gaf algemeen directeur Nathalie de Muynck toen aan. De reactor wordt tijdens de stop aangesloten op de bestaande installatie. 19

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication