45

Column Als je echter de cijfers van het vierde kwartaal van 2025 goed wilt hebben, moet je juist nú investeren... Waarom wij zo traag innoveren A l tijden lang maak ik mij zorgen over hoe kortzichtig en primitief veel bedrijven werken. Terwijl het aantal nieuwe technische mogelijkheden nog steeds sterk stijgt, blijven zij verouderde systemen gebruiken. Dat is jammer, want investeren in nieuwe mogelijkheden levert op termijn een voorsprong op. Als je het niet doet, kan je vroeg of laat de concurrentie niet meer bijbenen. Er zijn nieuwe technologieën op allerlei gebied, van supersterke materialen tot snelle dataverwerking. Neem nu bijvoorbeeld de mogelijkheden op het gebied van onderhoud en productieverbetering. Het is al ongeveer een halve eeuw bekend, dat periodiek vervangen van onderdelen slechts een beperkt deel van de storingen aan een installatie voorkomt. Ir. Martin van den Hout Sr. Management Consultant Agidens Consulting martin.vandenhout@agidens.com Om een installatie echt betrouwbaar te houden, moet je regelmatig controleren of alle componenten nog in goede staat zijn. Omdat dit al jaren bekend is, zijn er vele technieken ontwikkeld om de conditie van componenten te bewaken, zoals trillingsmetingen, motor circuit analysis of infraroodmetingen. De meetinstrumentatie die hierbij gebruikt wordt, is steeds nauwkeuriger, betrouwbaarder en betaalbaarder. Doordat er al decennialange ervaring mee is, zijn we ook steeds beter in staat om de resultaten te interpreteren. Ook is het relatief eenvoudig om data in te lezen over parameters als energieverbruik, buitentemperatuur of viscositeit van grondstoffen. Door deze te combineren, kan je veel leren over je product en je proces. Daarbij kan je het aantal storingen terugdringen, de onderhoudskosten verlagen, productiviteit verhogen, de afvalstroom verminderen en het energieverbruik verlagen. Om dit soort technieken te implementeren, kan je echter niet zomaar een stel sensoren her en der in je installatie plaatsen en hopen dat het goed komt. Je moet een goede analyse maken van je installatie, mogelijke faalwijzen, verliesbronnen en hoe je die zou kunnen meten. Je moet ook de taken, rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen goed afspreken, zodat iedereen precies die informatie krijgt die hij of zij nodig heeft. Anders ontstaat een overkill aan informatie voor iedereen. Een aantal Aziatische en OostEuropese bedrijven is wel sterk gefocust op het implementeren van nieuwe technieken. Ze zijn in enkele decennia ontwikkeld van boerensmidse tot hypermodern productiebedrijf en zijn ondertussen veel westerse bedrijven voorbijgestreefd. Tegelijkertijd zijn ook de salarissen van hun medewerkers fors gestegen. Dit dwingt ze tot nog verdere efficiëntieverbetering. Hier in West-Europa komen steeds meer bedrijven op achterstand. We spreken nog steeds over de concurrentie uit lagelonenlanden, terwijl het salaris van de medewerkers maar één van de vele factoren is, die de prijs van een product bepalen. De salarisverschillen zijn steeds kleiner. Het is onze technologische achterstand die steeds groter wordt. Er is een aantal redenen waarom nieuwe technologieën hier zo moeizaam ingang vinden. Eén van de oorzaken is misschien dat er zoveel mogelijkheden zijn, dat managers door de bomen het bos niet meer zien. Een andere reden is dat veel managers geen technische achtergrond hebben en niet begrijpen wat ze zouden kunnen verdienen met een wat vooruitstrevender technisch beleid. Een derde reden voor de aarzeling om te investeren is angst. De beslissers zijn bang om te mislukken, ze zijn bang dat de kosten van een project uit de hand lopen of dat het niet opbrengt wat ze ervan hopen. Daardoor blijven ze hopeloos achterlopen. De belangrijkste reden is misschien nog wel het kortetermijndenken. Als je je cijfers van dit kwartaal goed wilt houden, kan je maar het beste niet te veel investeren. Als je echter de cijfers van het vierde kwartaal van 2025 goed wilt hebben, moet je juist nú investeren. 45

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication