58

Nieuws Gasunie hoort vanaf 29 april bij PosHYdon, eerste off shore groene H2 pilot Vanaf 29 april is Gasunie onderdeel van de PosHYdon waterstof pilot, een initiatief van Nexstep, in samenwerking met TNO en een aantal andere (industriële) partners. Op zo’n 13 kilometer uit de kust bij Scheveningen ligt het Q13a platform van Neptune Energy, het eerste geëlektrifi ceerde platform in de Noordzee. Op het Q13a platform zal in de nabije toekomst zeewater worden omgezet in gedemineraliseerd water, wat vervolgens door elektrolyse wordt omgezet naar waterstof. De benodigde energie wordt daarbij verkregen uit windenergie. En daarmee wordt de pilot het eerste off shore groene waterstofproject. Het doel van de pilot is ook vooral om ervaring op te doen in de off shore productie van waterstof. Hoe een elektrolyser op off shore condities reageert is nog tamelijk onbekend. De geproduceerde waterstof kan middels de bestaande gasleidingen naar het vasteland worden getransporteerd. En uiteraard ligt daar een onderscheidende rol voor Gasunie. Volgens Gasunie CEO Han Fennema heeft Nederland een unieke positie als het om de transitie naar een duurzame energievoorziening gaat. “Nederland heeft een toppositie om de omslag naar een waterstofeconomie te leiden. We hebben de Noordzee voor de productie van wind en gas, de havens als logistieke hubs, de industrieclusters die de overstap willen maken naar groene moleculen én een uitstekende infrastructuur voor transport en opslag. Dit komt in Nederland mooi bij elkaar. Als wij onze klimaatambities willen waarmaken, dan moeten wij tijdig beschikken over een grootschalige waterstofi nfrastructuur. Dit pilotproject kan een belangrijke stap in de goede richting zijn.” Systematisch: functiegeïntegreerde profi elen van Bosch Rexroth met interne kabelgoten De innovatieve kabelgeleidingsprofi elen zijn voorzien van unieke profi elverbindingen. Als onderdeel van de systeemkit van mechanische basiselementen bieden ze designers tal van voordelen. - Nieuwe profi elverbindingen maken een continue interne bekabeling mogelijk - Hoge mate van designfl exibiliteit door een uitgebreid assortiment accessoires - Combineerbaar en uitbreidbaar modulair systeem Bij het ontwerpen van machineframes wordt vaak niet nagedacht over de bekabeling, of is het hoogstens een bijzaak. De profi elen worden meestal achteraf voorzien van kabelgoten, waardoor het ontwerp nog wordt gewijzigd en de montage en installatie langer duren. Dankzij onze innovatieve profi elverbindingen beschikken de nieuwe functiegeïntegreerde profi elen (FIP’s) van Bosch Rexroth over een volledig interne kabelgeleiding, die door en uit onze profi elverbindingen kan lopen. Het FIP-assortiment bestaat bij de marktintroductie uit vier profi eldoorsneden en een catalogus met accessoires, die ook een aanvulling vormen op het modulaire systeem. De volledige oplossing kan worden gecombineerd met het beproefde modulaire profi elsysteem van Rexroth en biedt een ongekende designfl exibiliteit. De profi elen met geïntegreerde functies zijn voorzien van een innovatief concept dat robuuste frameontwerpen mogelijk maakt met een volledig interne kabelgeleiding die al in de profi elen is geïntegreerd. De verbindingselementen zijn de meest opvallende kenmerken: unieke profi elverbindingen zetten de interne kabelgeleiding van de hoek- en langsprofi elen voort, en zorgen zo voor een continue interne bekabeling die door en uit onze profi elverbindingen kan lopen en waarbij de kabel op elk punt van het traject naar buiten gevoerd kan worden. Het voordeel hiervan is dat een kabelgootinstallatie grotendeels overbodig is geworden en latere aanpassingen in de frameconstructie niet meer nodig zijn. Dit bespaart tijd en geld en heeft ook een groot besparingspotentieel wat betreft het gebruik van onderdelen. 58 | nummer 1 | 2020

59 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication