23

en er vanuit gaan dat andere delen daar niks mee te maken hebben.” Om tot een effectieve industriële autonomie te komen, is integratie een voorwaarde, zowel horizontaal als verticaal, weet Kelder: “Bij horizontaal gaat het om de integratie tussen de verschillende werkprocessen zoals supply chain, operatie, onderhoud enzovoorts. Bij verticale integratie gaat het om de hele keten van sensor tot aan de Cloud. In de praktijk zie je dat veel bedrijven hebben gepoogd te integreren, maar dan vaak alleen verticaal, en ook beperkt: van bijvoorbeeld ERP tot truckverlading en dan ook nog eens geïsoleerd op de horizontale schaal. De uitdaging is nu om zowel horizontale als verticale integratie onderdeel te maken van het transformatieproces naar autonomie.” Startpunt Bedrijven die willen transformeren, hebben eerst een startpunt nodig, weet Kelder. “Gek genoeg weten veel bedrijven niet goed waar ze precies staan en dus ook niet waar Gek genoeg weten veel bedrijven niet goed waar ze precies staan en dus ook niet waar ze moeten beginnen met de transformatie... ze moeten beginnen met de transformatie. Wij hebben een methodiek ontwikkeld om het basisniveau te kunnen bepalen en er een ijkpunt aan te koppelen. Het basisniveau zegt eigenlijk hoe ver een bedrijf op de schaal van smart manufacturing of Industrie 4.0 staat. Als je weet waar je staat en weet wat het einddoel is, kunnen deze worden verbonden met behulp van een masterplan en een roadmap. Het verschil tussen startpunt en doelstellingen samen met het masterplan bepaalt uiteindelijk het budget. In de praktijk zien we dat bij veel bedrijven die basis ontbreekt. Het wordt dan wel heel lastig om effectief te transformeren.” Prioriteit Uit het Yokogawa onderzoek blijkt dat de coronacrisis een katalysatorfunctie vervult in het streven naar industriële autonomie. Kelder: “We zien nu pas wat de gevolgen zijn voor een fabriek als je niet zomaar iedereen on-site kunt laten werken (lees: beperkt mensen aanwezig zijn op locatie). Bedrijven zijn vaak veel kwetsbaarder dan men dacht. Nu is het Covid, morgen is er een andere grote verstoorder, feit is dat bedrijven beter voorbereid willen en moeten zijn op dit soort situaties. Dit had voorheen een lagere prioriteit, maar we zien dat bedrijven aan het veranderen zijn. Ondanks dat veel bedrijven de noodzaak zien van een transformatie, blijkt dat in de praktijk niet eenvoudig te zijn door het fenomeen ‘lean and mean’ produceren. Door de competitie hebben veel bedrijven moeten bezuinigen en tegelijkertijd de efficiency moeten verhogen. Hierdoor hebben bedrijven niet meer de ruimte en resources om te transformeren. Op de middellange termijn zal dit een probleem worden. Bedrijven moeten dan ook ruimte creëren of een partner vinden om te beginnen met de digitale transformatie.” Aziatische landen hebben minder te maken met het lean and mean knelpunt en zijn daarom in staat om grote stappen te nemen. Dat blijkt ook uit het onderzoek: 71% van de respondenten in Azië-Pacific verwacht over tien jaar tijd volledig autonoom te werken. In Noord-Amerika bedraagt dit slechts 58% en in West-Europa 56%. De transformatie waar de industrie nu voor staat, is van een andere soort dan we de afgelopen jaren hebben gezien. “Waar transformaties voorheen vaak erg business gedreven waren, is deze nieuwe transformatie gedreven door techniek”, verduidelijkt Kelder. “Yokogawa onderscheidt zich in dit geval door het feit dat het al meer dan 100 jaar verstand heeft van OT en inmiddels veel bedrijven heeft geholpen met de planning en implementatie van digitale transformatie.” Meer lezen? Op yokogawa.com/nl/DXebook kunt u het ebook ‘Digitale Transformatie in de proces industrie’ downloaden. 23

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication