27

Shell voor de rechter vanwege klimaat Milieudefensie, diverse andere maatschappelijke organisaties en 17.000 particulieren begonnen 1 december met hun rechtszaak tegen Shell. Volgens de aanklagers heeft Shell te weinig gedaan en doet het bedrijf nog steeds te weinig om klimaatverandering te voorkomen. De eis van de aanklagers: Shell moet de CO2 - uitstoot in 2030 ten opzichte van 2019 met 45 procent verlagen. In het klimaatakkoord is echter overeengekomen dat alle CO2 -uitstoot in 2030 met 49 procent moet zijn verlaagd ten opzichte van 1990. Belangstelling Niet eerder stond een olie&gas bedrijf voor de rechter, waarbij de aanklacht te maken had met klimaatverandering. Sinds de Urgenda zaak tot op het hoogste niveau werd gevoerd en gewonnen door Urgenda, lijkt er echter een nieuwe manier te zijn ontstaan om klimaatproblematiek aan te pakken. Vanwege het unieke karakter van de zaak tegen Shell kunnen de aanklagers op de nodige belangstelling rekenen, ook vanuit het buitenland. Grootste uitstoters De reductiedoelstelling in het klimaatakkoord is vooral een afspraak tussen de deelnemende landen. Milieudefensie en de andere aanklagers vrezen dat grote bedrijven als Shell onder de afspraken uit denken te kunnen komen. Shell hoort bij de tien grootste uitstoters ter wereld en stoot tweemaal de totale hoeveelheid Nederlandse CO2 uit, stelt Milieudefensie. Netto nul Volgens Shell is het de taak van de overheid om doelen en kaders te stellen op basis waarvan consumenten en bedrijven hun gedrag zullen moeten aanpassen. Shell zegt zelf al verantwoordelijkheid te nemen en streeft naar netto nul uitstoot in 2050. Tot voor kort investeerde Shell echter nauwelijks meer dan 10 procent van het budget in duurzame oplossingen. Recent werd dat budget verhoogd naar 25 procent. Volgens Milieudefensie gaat er nog altijd bijna 95% van de totale uitgaven bij Shell naar fossiele brandstoff en. Volgens Shell zijn de vorderingen in de rechtszaak ‘onzorgvuldig en ongefundeerd.” advertentie Nederlandse uitstoot van luchtverontreinigende stoff en daalt Uit een rapport van het RIVM, TNO en PBL van vorige week blijkt dat de uitstoot van ammoniak, fi jnstof (PM2,5 en PM10) zwaveldioxide, stikstofoxiden, en niet-methaan vluchtige stoff en tussen 2005 en 2018 daalde. De uitstoot van bovengenoemde stoff en zal naar verwachting de komende tien jaar verder blijven dalen, hoewel het tempo van de afname vertraagt. En daarmee zullen de EU-emissiedoelen (we hebben het hier niet over CO2 Proces indicators en controllers voor flow, niveau, druk en temperatuur. Uitvoering in robuuste veldbehuizing of paneelmontage. ) van 2020 en 2030 worden gehaald. De enige uitzondering is ammoniak: het is nog niet zeker of het reductiedoel van 2030 met betrekking tot deze stof gehaald wordt. Hoewel door de coronacrisis de uitstoot van stoff en begin dit jaar ineens rap kelderde, zouden de EU-doelen voor 2020 ook zonder deze eff ecten zijn behaald. Over de uiteindelijk stikstofdepositie zijn de makers van het rapport nog onzeker, omdat het stikstofbeleid dat op 1 mei 2020 inging, nog niet voldoende concreet is om de stikstofreductie te kunnen becijferen. Wel denken de makers dat door de afname van ammoniak en stikstofoxiden (die uiteindelijk tot stikstofdepositie leiden) de uiteindelijke stikstofdepositie zal afnemen.   |   |         |  27

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication