60

koppelingen en/of machines. Deze lijken onschuldig maar bedenk dat een gaatje met een diameter van slechts 1 millimeter bij een installatie die 24 uur/dag op 7 bar druk wordt gehouden, bijna anderhalve euro per dag kost aan energieverlies. Dat is meer dan 500 euro per jaar! Tien van dergelijk kleine gaatjes, en deze zijn er al gauw, kosten een bedrijf dus al ruim 5.000 euro per jaar! Met speciale apparatuur zoals richtmicrofoons die ultrasoon geluid detecteren, kunnen zelfs de kleinste lekkages worden opgespoord. Lekkende koppelingen of leidingen kunnen vervolgens snel en tegen relatief lage kosten worden vervangen. De winst die men hiermee realiseert kan enorm oplopen. Het is dan ook zeker aan te raden om het onderhoudscontract uit te breiden met een lekdetectie, monitoring en analysesysteem zoals het door Geveke ontwikkelde CALMS (Compressed Air Leakage Management System). Er zijn gevallen bekend waarbij na het oplossen van alle lekkages de compressoren in het weekend en tijdens productiestilstand niet meer aansloegen, terwijl ze daarvoor continu zeven dagen per week perslucht stonden te leveren. De energiebesparing die daarmee wordt gerealiseerd is vaak aanzienlijk hoger dan men denkt. Ga voor meer informatie en het opvragen van het uitgebreide Whitepaper over persluchtbesparing naar: www.geveke.com/whitepapers Binnenwerk van de Ultima. Dit is een tweetraps olievrije schroefcompressor met een ultra efficiënte permanent magneet motor op elk van de twee air-ends. De complete machine is gesloten waarbij sprake is van maximale warmteterugwinning. Het energieverbruik is derhalve zeer laag en in nul-last zelfs tot 45% lager dan dat van een conventionele olievrije compressor. Energiebesparingsplicht Grafiek uit CAEMS waaruit duidelijk het effect van een AirAudit blijkt. Het elimineren van lekkages, een betere compressor-aansturing en continue monitoring resulteerde in een aanmerkelijk gunstiger gebruiksprofiel met lagere kosten. De Antares persluchtdroger van Geveke is een zogeheten tandemdroger die aanzienlijk zuiniger met energie omspringt. De ‘eerste trap’ is een koeldroger die het drukdauwpunt kan verlagen tot minimaal 3 °C. De tweede trap is een adsorptiedroger. Door deze combinatie kan een vrij instelbaar drukdauwpunt worden gerealiseerd tussen +5 °C en -70 °C. 60 | nummer 7 | 2020 Op 1 juli 2019 is de ‘informatieplicht energiebesparing’ in werking getreden. Deze wettelijke verplichting geldt voor Wet milieubeheer-inrichtingen (Wm-inrichtingen) die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Dit betreft dus vrijwel alle bedrijven die over productiemachines en een persluchtinstallatie met één of meerdere compressoren beschikken. Deze bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend of een zogeheten ‘Internal Rate of Return’ (IRR) van 15% opleveren. Energiebesparing bij de productie van perslucht heeft in dit kader een zeer hoge prioriteit omdat hierbij met relatief weinig moeite en kosten veelal forse energiebesparingen zijn te realiseren. Los van het feit dat een bedrijf daarmee vaak al volledig voldoet aan de wettelijke energiebesparingsplicht wordt men hierdoor ook een aantrekkelijker leverancier voor klanten die bij voorkeur zakendoen met duurzame, energie- en milieubewuste ondernemingen.

61 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication